Zaterdag12 november 15.00-17.00 uur

Albert Brussee


Lecture-recital
Pianist Albert Brussee presenteert zijn nieuwe cd en een onlangs verschenen boek.


Brussee vertelt over het leven van de welhaast vergeten impressionistische componist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. Hij laat verscheidene stukken horen en verlevendigt zijn presentatie met tal van afbeeldingen. 

Toegang leden Haagse Kunstkring, studenten en Ooievaarspashouders € 7,50; overigen € 15,-. Kaarten


De in de pers goed ontvangen cd met werk van deze componist werd uitgebracht door het Engelse label Toccata Classics. De cd bevat 19 composities uit de jaren 1916-1923 van de in Den Haag werkzame Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, een kleinmeester uit de tijd van de Haagse Schilderschool en schrijvers als Louis Couperus. De impressionistische klankschilderingen van bloemen, vogels, landschappen en oude kastelen tekenen de componist als een nog in wezen romantische toondichter, die echter sterk beïnvloed was door het Franse impressionisme. En toch kleeft er ontegenzeggelijk een Hollandse kwaliteit aan deze stukken, zowel qua onderwerp (De Maas, De Brittenburg) als stilistisch (modaliteit, toenemende aandacht voor oude polyfone vormen). De cd wordt besloten met een compositie van Albert Brussee zelf: Van Bloemen en Vogelster herinnering aan Bernhard van de Sigtenhorst Meyer, waarin teruggegrepen wordt op thema’s en motieven uit vier van de opgenomen werken.

Na de pauze staat het pas uitgekomen boek In het voetspoor van Franz Liszt – Twaalf zwerftochten door Europa centraal. Liszt-kenner bij uitstek neemt Albert Brussee u mee naar Oekraïne, waar Liszts tweede grote geliefde, Carolyne von Sayn-Wittgenstein haar landhuis had nabij het gehucht Woronince. Bij het dorpje Croissy-Beaubourg ten zuidoosten van Parijs ontdekte de auteur het verloren gewaande kasteel van de eerste minnares van Liszt, Marie d’Agoult. Het bestaat nog steeds, al is het nu een ruïne, verborgen voor het oog van de wereld. En tijdens een weer andere excursie naar Normandië vond hij het landgoed van Jacques de Reiset, een rijke belastinginspecteur, waar de jonge Franz Liszt in 1832 ruim zes weken in quarantaine ging in verband met een cholera-epidemie.

Het boek houdt dus het midden tussen een bundel muziekwetenschappelijke studies, die op menig punt correcties en aanvullingen op de officiële Liszt-literatuur geven, en een aantal autobiografisch getinte reisverslagen waarin de auteur vertelt over zijn soms avontuurlijke, soms vermakelijke belevenissen.  Als een onzichtbare metgezel trok hij met Franz Liszt mee en maakte over zijn schouder menige foto. Het geheel in kleur uitgebrachte boek bevat 248 illustraties.

Pianist Albert Brussee (1946) was vele jaren docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij publiceerde tientallen artikelen in vaktijdschriften.