Diversen

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.

- Aan de ingang controleren wij je coronatoegangsbewijs (QR-code) en je identiteitsbewijs.
- Mondkapje verplicht.
- Houd 1,5 meter afstand.
- Bij voorstellingen en andere activiteiten krijg je een vaste zitplaats.

Donderdag 9 december 2021

Donderdag 9 december 2021

Maandag 13 december 2021  19.30-21.30 uur
Gespreks- en leesgroep rond de geschriften van filosoof Peter Sloterdijk.

Vrijdag 10 december 2021
Kort online lunchgesprek. Deze keer: Anita Poolman in gesprek met literatuurwetenschapper en schrijver Margreet den Buurman over Thomas Mann en zijn familie.