Diversen

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.


Donderdag 18 augustus 2022

Donderdag 25 augustus 2022

Vrijdag 23 september 11.30 – 13.00 uur

Dinsdag 13 september 2022  vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden van de Haagse Kunstkring.

Dinsdag 11 oktober 2022  vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden van de Haagse Kunstkring.

Maandag 19 en woensdag 21 september 2022

Dinsdag 8 november 2022  vanaf 17.00 uur