Zondag 28 augustus 2022 15.00 uur

“Noem mij maar Kartini”, een voorstelling met nagesprek.

Kaarten

Noem mij maar Kartini Alfian Emir Adytia en Anita Poolman 2022
Cellist Emir en voordrachtskunstenares Anita Poolman


Traditiegetrouw vindt in het laatste weekend van augustus ‘Onder de waringin’ plaats, een levendige ontmoeting met muziek en teksten uit Nederlands-Indië, Nederland en Indonesië. Het motto is dit citaat van Maria Dermoût: “Het gaat in het leven niet om het een of het ander, maar om het een èn het ander. Alles tezamen.”

Voordrachtskunstenares Anita Poolman en cellist Emir spelen de voorstelling ‘Noem mij maar Kartini’, gebaseerd op de aangrijpende brieven van Raden Adjeng Kartini (1879-1904), een jonge Javaanse vrouw met visie en vervuld van idealen, ideeën en dromen. Haar leven werd bepaald door tradities en strenge regels (adat), uithuwelijking, polygamie, invloeden van het kolonialisme en de westerse cultuur. Brieven die anno 2022 niet aan kracht hebben ingeboet en nog altijd inspireren.

Na de pauze wordt er verder gepraat over de voorstelling en is er een gesprek tussen Samia Kotele, onderzoeker op het gebied van vrouwengeschiedenis in Indonesië, en Anita Poolman over Raden Adjeng Kartini en de samenleving van destijds.