9 oktober t/m 3 november 2013

Tentoonstelling Helser dan hel met werk van leden van de Haagse Kunstkring

Opening zaterdag 12 oktober 17.00 uur / uitloop zondag 3 november 16.00 uur

 

   

De hel (van het oergermaanse woord haljæ wat dodenrijk of onderwereld betekent) is een verschijnsel dat de mens al heel lang fascineert. In de oude culturen was de hel een plek waar het kwaad zich ophield. In de monotheïstische godsdiensten is de hel de plek waar de slechte zielen, zij die zich niet aan de goddelijke instructies hebben gehouden, tijdelijk of eeuwig worden blootgesteld aan 'een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden'. Een en ander werd bijvoorbeeld plastisch in beeld gebracht door Jeroen Bosch, of indringend verwoord in Dante's Inferno en Vondels Lucifer.

Naast de hel als religieus concept kennen we ook de 'hel op aarde'. Het woord hel wordt hier gebruikt om aan te geven dat afschuwelijke gebeurtenissen die soms plaatsvinden in de werkelijkheid, dermate onvoorstelbaar zijn dat alleen het woord hel hierop van toepassing is.

Je hoeft maar een krant open te slaan of naar de tv-journaals te kijken of je wordt geconfronteerd met verslagen en/of beelden die niets te raden overlaten. Om over de (film)beelden van concentratiekampen, gebombardeerde steden, loopgraven uit de 1e wereldoorlog of gifgasaanvallen in Syrië maar te zwijgen. (Het is de mens altijd beter gelukt om de hel op aarde te realiseren dan het paradijs).

Voor de expositie hebben zich na een oproep aan de leden 28 deelnemers gemeld die in meerdere bijeenkomsten met de curatoren de artistiek-inhoudelijke mogelijkheden van het thema nader hebben uitgewerkt. Door de individuele verschillen tussen de deelnemers wat betreft hun artistieke instelling en disciplines laat de tentoonstelling een grote variatie aan gebruikte technieken en interpretaties van het thema zien. Alle aspecten van 'de hel', van het religieus concept tot en met de hel op aarde, worden onder de aandacht gebracht en zichtbaar gemaakt. Ook de gebruikte technieken laten een grote verscheidenheid zien: 2D, 3D, schilderijen, tekeningen, grafiek, video, fotografie en installaties. De tentoonstelling is samengesteld door de curatoren Ad van Riel en Rob van Doeselaar.

 Exposanten:
Mies Olthuis, Rineke Kop, Judith Werdmüller von Elgg, Matilde Zijp, Ad van Riel, Josien de Geus, Marianne Benkö, Annette Kuyper, Glenn Priester, Kees Wattjes, Riet Ebberink, Jan de Weerd, Vic Boissevain, Wim Bettenhausen, Marijke Verschoor, André Hoppzak, Henk Molenaar, Frederick Linck, Yuriko Taniguchi, Bart-Jan Hooijkaas, Stéphanie Knage, Eliza Oldenhave, Rob Thuis, Carola Mol, Sara Koning en Steven Schreuder.