15 april t/m 3 mei

Presentatie Woordbeeldkunst door Gerrie Brust Bijmolt (vitrine ingang)

a Vitrine 1  a Vitrine 2  a Vitrine 3

Het is een goede gewoonte van onze leden om in de vitrine van vertoon heel ander werk te tonen dan op reguliere tentoonstellingen. Ook Gerrie Brust Bijmolt grijpt deze kans aan om nu eens geen collages en geen tekeningen tentoon te stellen. Zij onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een derde techniek.

Met veel plezier heeft zij de afgelopen winter 4,5 boeken bewerkt. Bewerken is de voorlopige aanduiding van de activiteit en Woordbeeldkunst de nickname van wat er tussen 15 april en 3 mei te zien is in de ingang van de Haagse Kunstkring. Wat is het? Wat valt er te zien?

Maak op een bladzij in een boek eens alle punten dikker. Of zet er – zoals schoolmeisjes graag doen – een kringetje omheen. En verbindt ze op de een of andere systematische manier: verticaal, dwars door de tekst, of net als stromend water door de witte plekken tussen woorden. Dit als een voorbeeld van woordbeeldkunst.

De bewerkte pagina's in de Vitrine zijn afkomstig uit een sf-verhaal van Kōbō Abe, vertaald in het Duits. Kenmerken van de Duitse taal als het overvloedig gebruik van hoofdletters, de Umlaut en de extreem lange woorden daagden Gerrie uit tot 37 verschillende bewerkingen van dit work in progress/ werk in uitvoering.