6 t/m 25 mei

Leden van de Haagse Kunstkring verbeelden in een tentoonstelling vrijheid en bevrijding, n.a.v. 70 jaar bevrijding (galerie en Hoge zaal)

Opening: zaterdag 9 mei 17.00 uur
Uitloop: maandag 25 mei (2e pinksterdag) 16.00 uur

a Arnold Hoogendorp  a Annemarie Spijkerman  a Gerrie Brust Bijmolt

Arnold Hoogendorp              Annemarie Spijkerman        Gerrie Brust Bijmolt

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd door de geallieerden. We werden bevrijd van een autoritair, totalitair en gewelddadig regime. Sindsdien zijn wij vrij. Vrij om te leven zoals we willen, vrij om te denken wat we willen, vrij om te zeggen wat we willen, vrij om te gaan waar we willen, vrij om.........vul zelf maar in.

Inmiddels zijn we zo gewend geraakt aan deze vrijheid dat we er nauwelijks bij stil staan dat vrijheid, ook in de zin van 'bevrijd zijn van', helemaal niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, er zijn ontwikkelingen die de vrijheid onder druk zetten. Neem de sluipende aanslag op onze privacy. Steeds meer maatregelen worden genomen om in ons huis, ons terrein van persoonlijke vrijheid, achter de voordeur te gluren. Telefoon, internetverkeer etc. worden al te gemakkelijk afgeluisterd dan wel gevolgd. Overal verschijnen camera's, uiteraard voor onze veiligheid maar toch....En dan hebben we het nog niet eens over de aanslagen op de vrijheid van meningsuiting door religieus getint terrorisme.

Kortom, vrijheid, vrijheid van en vrijheid tot, ons kostbaarste bezit, moet permanent door ons bewaakt worden en hierbij speelt de kunst een meer dan cruciale rol. Niet alleen doordat kunstenaars in hun werk maatschappelijk relevante thema's aansnijden maar ook door de aard van de kunst zelf.

Kunst is immers bij uitstek het domein van de vrijheid. Elk kunstwerk is in feite een ode aan de vrijheid. De vrijheid om te verbeelden (en uiteraard ook verklanken, beschrijven etc.) wat men wil, de vrijheid om een eigen stijl te hanteren, de vrijheid om een eigen thema of onderwerp te kiezen, de vrijheid om grenzen te verleggen, de vrijheid om te provoceren, de vrijheid om misstanden aan de kaak te stellen, de vrijheid om te spelen, de vrijheid om te een nieuwe weg in te slaan of de vrijheid om alles bij het oude te laten.

Leden van de Haagse Kunstkring laten zien dat niet alleen de vrijheid als zodanig hen lief is, maar ook dat je het thema vrijheid op zoveel verschillende manieren in beeld kunt brengen dat de tentoonstelling de bezoekers weet te overtuigen van de essentiële waarde van de vrijheid.

Er is werk te zien van Gerrie Brust Bijmolt, Caro Rambonnet, Annemarie Spijkerman, Jacobien de Korte, Jacqueline Louter, Mirko Reinecke, Arnold Hoogendorp, Matilde Zijp, Gidon Schults, Kees Wattjes, Chris de Vis, Mies Olthuis, Jurjen Ravenhorst, Jan Voets, Franceline Pompe, Helen Hintjens, Pien Hazenberg, Louis de Leeuwe, Carla Krutzen, Laura Zeldenrust en Katinka Fick.

a Carla Krutzen  a Mies Olthuis  a Matilde Zijp

Carla Krutzen                       Mies Olthuis                         Matilde Zijp

a Jacqueline Louter  a Franceline Pompe

Jacqueliine Louter                Franceline Pompe