6 t/m 31 januari

Tentoonstelling Fotosculpturen, lijnen en vlakken van Arnold Hoogendorp (bovenzaal)

Opening: zaterdag 9 januari 17.00 uur
Uitloop: zondag 31 januari 16.00 uur

Afbeelding Arnold Hoogendorp
  

 Fotograaf Arnold Hoogendorp maakt van verschillende onderdelen een boeiend object. Hij ontdekt zijn vormen in de natuur en in de architectuur en soms vindt hij ze op straat. De toeschouwer moet vaak heel goed kijken om de gevonden voorwerpen te herkennen. Niet iedereen zal ze als abstracte vormen beleven, maar Arnold ziet ze en denkt ook in abstracties. Hij is wel eens een 'beeldend componist in de fotografie' genoemd. Hij gebruikt de fotografie als middel om tot een nieuwe uitdrukkingswijze en -vorm te komen.