Zondag  22 mei 14.30 uur

Een cabaretesk programma rond de luit in de Haagse Luitserie 'Hoe Ezel met luit begon, een muziekmythe van Ezel'. Concept en uitvoering: Ireen Thomas, luit

  k Haagse Luitserie Ezel 2

Toegang €10,- / leden en vrienden Haagse Kunstkring, studenten, Ooievaarspas en CJP €5,-

"... op een dag was het weer zover, met gezwinde spoed draafde ik mijn stalletje in......." Tot nu toe vertelde Ezel over (beroemde) voorouder-ezels maar opeens was het ook tijd voor een autobiografisch verhaal.

Curriculum vitae Ezel

Als dier voor de sier heeft Ezel alle tijd voor contemplatie en al mijmerend stuitte Ezel op het fenomenale Ezel-geheugen waarin opgeslagen een schat aan sagen, mythen en liederen over belevenissen met de wonderlijke mens.

Ezel is een personage dat in 2012 is ontsproten aan de fantasie van luitiste Ireen Thomas. Ezels theatergeboorte was in 2013 te Woerden in het Kloostertheater. Deze oorspronkelijk contemplatieve en nu culturele en nog immer rurale omgeving bleek passend voor Ezel. Is Ezel het alter ego van Ireen? De tijd zal het leren. Wel speelt Ezel stomtoevallig luit....en zingt soms een deuntje.