4 t/m 29 mei

Tentoonstelling met werk van Paul Combrink, Flip Drukker, Peter Dijk, Aldrik Salverda en Peter de Vis

Opening zaterdag 7 mei 17.00 uur door Sam Drukker, beeldend kunstenaar
Uitloop: zondag 29 mei 16.00 uur

a Afbeelding Paul Combrink 2  a Afbeelding Peter Dijk 2  a Flip Drukker 1

Paul Combrink                     Peter Dijk                              Flip Drukker

a Peter de Vis 1  a Aldrik Salverda

Peter de Vis                          Aldrik Salverda

De tentoonstelling Beyond Traces laat werk zien dat is geïnspireerd op onze veranderende wereld en dat zich richt op de 'sporen' die hierbij worden nagelaten. Hoe manifesteren deze sporen zich en wat is hun betekenis? Ze stellen vragen over je eigen positie. Waar sta ik? Waar was ik? Wat vind ik? Waar ga ik heen? Sporen verwijzen naar wat was, maar leiden ook naar wat komt. Zo tonen kunstwerken meer dan alleen de coördinaten op een kaart. Hier zijn beelden gecreëerd om verder te kijken dan wat normaal in de werkelijkheid zichtbaar is. Een mogelijkheid om de wereld anders te beleven.

Vijf kunstenaars: Paul Combrink, Flip Drukker, Peter Dijk, Aldrik Salverda en Peter de Vis laten nieuw werk zien in alle zalen van de HKK-Galerie. Beyond Traces is een vervolg op Five Traces in Museum Dr8888 in Drachten, waar werk te zien is van de dadaïsten Kurt Schwitters en de broers Rinsema. Paolo Martina, directeur van het museum, merkt in het voorwoord van de bij die tentoonstelling behorende publicatie op: De expositie toont sporen van de tijd net als de dadaïsten dat 100 jaar eerder deden. In 1923 bood de Haagse Kunstkring de eerste dada voorstelling in Nederland, met Kurt Schwitters, Nelly en Theo van Doesburg en Vilmos Huszár, een podium. Beyond Traces verkeert zodoende in goed gezelschap.

a Afbeelding Paul Combrink 1  a Afbeelding Peter Dijk 1  a Flip Drukker 2

Paul Combrink                     Peter Dijk                              Flip Drukker

a Peter de Vis 2

Peter de Vis

Paul Combrink vernietigt beeld, zet er steeds weer nieuw beeld overheen. Net zo lang tot beeld ontstaat waarin enkel nog sporen van het oorspronkelijke beeld te vinden zijn. Peter Dijk gebruikt de structuur van de straten over een ondergrond van meubelstof en schildert lagen die refereren aan de aandrang om te verbergen en de wens om te vinden. Flip Drukker is een omnivoor, die overal sporen ziet en aanknopingspunten met de kunst-/cultuurgeschiedenis. Het vermogen om te associëren is misschien wel wat hem het meest aan het werk zet. Peter de Vis maakt geabstraheerde landschappelijke voorstellingen met niet duidelijk te lezen flarden van woorden, tekens en symbolen, die ontstaan als gevolg van natuurlijke en menselijke invloeden. Aldrik Salverda wordt geïnspireerd door muziek, het veenkoloniale landschap met zijn lange rechte wegen, stucturen in het land, de hoge luchten, de onbeperkte ruimte.