Archief 2016

Dinsdag 19 juli vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden en vrienden van de Haagse Kunstkring. Je kunt niet meer reserveren, we zitten vol!

Aanschuiftafel 2013-11-12

15 juni t/m 31 juli 2016

Dat de titel van deze manifestatie een doordenkertje is, is kenmerkend voor inhoud en boodschap van dit project. Wat is DNA? En wat is cross-over? Kort gezegd: DNA is de drager van erfelijke informatie en cross-over is een mengeling van deze informatie. Hier verwijst dit naar de ontwikkeling in de internationale kunstwereld om over de grenzen van de kunstdisciplines heen te kijken en kunst te maken die niet per se in één hokje past – waarmee de Haagse Kunstkring in 1891 al begon. Deze ontwikkeling biedt een onbegrensde bron van creativiteit. Daarom is het des te knapper dat curator Menno Doornbos er in is geslaagd om een brede selectie te maken van een aantal concrete mengelingen die in nieuwe kunstvormen gestalte krijgen.

In rap tempo zette hij in zeven weken een groot aantal cross-overs neer, met als eerste een grondige herziening van de outfit van de zalen: strak wit geschilderd, een zwart vierkant, een effen grijze wand, een grijze vloer, lichtdoorlatende zwarte gordijnen. In de zaal drie tafels rustend op drie woorden: WAT, ER, en IS, elke week in een andere combinatie neergezet. Onze mooie tuin werd een subtiel onderdeel van de hele ruimte: dagelijks een maagdelijk wit gedekte lange tafel met mooie bloemen, water en lekkernijen, een paar stoeltjes, onder een nieuw dekzeil waardoor je droog buiten kon zitten. De tuindeuren elke dag open, alles uitnodigend zichtbaar vanaf de straat.

De symboliek van de cross-overs was een wekelijkse verjaarsvisite op de HKK van pioniers op het gebied van wetenschap en kunst, die ons kwamen feliciteren met het 125-jarig bestaan. Grote namen van historische en hedendaagse pioniers: oude grootheden en jonge honden die op hun schouders staan brachten de HKK hun verjaarscadeau in de vorm van hun kunst.

De bronzen beeltenis van founding father Théophile de Bock stond elke week op een verrassend andere plek, eindigend op zijn 'eigen plek': in de tuin.

ZEVEN WEKEN -ZEVEN WISSELENDE CROSS-OVERS

De structuur van de zeven weken was telkens hetzelfde: woensdag om 11:00 uur opent de galerie met de nieuwe tentoonstelling, dezelfde woensdagavond Meet, Greet & Eat with the Artist: gezamenlijke maaltijd met uitleg over de nieuw gepresenteerde cross-over. Zondag om 16:00 uur Debat (leiding Diana Wind): wat betekenen deze projecten, wat betekenen ze voor de HKK in het bijzonder en wat kunnen we er voor onze toekomstscenario's aan hebben? Regelmatig aangevuld met een aanvullend onderdeel in de vorm van een concert, een film of een lezing.

De eerste week: Non-Stop Architecture Revisited

Een cross-over van zien en horen, en het zichtbaar maken van de ontwikkeling van digitaal naar analoog in architectuur, kunst en muziek: kunst en technologie. Kern van deze kunstvorm is de combinatie van bevrijding, structurering en flexibiliteit. De computer heeft de ontwikkeling enorm versneld, maar de basis blijft een 'toevallig' resultaat van een open proces, dankzij de toepassing van algoritmes waar de computer gebruik van maakt. Razendsnel maken zij keuzes 'welke kant je op moet', waarbij het resultaat onverwacht en verrassend is. Belangrijke figuren deze week (al dan niet in levenden lijve aanwezig): Eric Vreedenburgh, Remko Scha, Dick Raaijmakers, Livinus van den Bunt, Zoetrope.

De tweede week: Theater van de Verkeerde Beslissing

Een cross-over met een sociale inslag van muziek, vormgeving, beeldende kunst, letteren, film en theater. Wereldwijde schrijnende kwesties zijn door het Theater van de Verkeerde Beslissing in korte geëngageerde films vervat. Aan de films wordt een toepasselijk citaat van Shakespeare gekoppeld, waardoor de waanzin van het krankzinnige vraagstuk snel helder en duidelijk wordt. Voor de films wordt veel research verricht, zij worden vervolgens met behulp van props opgenomen. Props zijn objecten door een beeldend kunstenaar (initiatiefnemer van het theater Ingrid Rollema) vervaardigd, die de film ondersteunen. De props zijn onderdeel van de expositie van deze week. Ruud Hisgen zocht en vond Shakespeare-citaten. Films en citaten gaan over niet te begrijpen zaken als het keiharde schaakspel in Syrië, de doodstraf, de politieke moord op Boris Nemstov. Woensdagavond de wereldpremière van de nieuwste film.

'Grand old man' van de experimentele film Frans Zwartjes voert met Hester Scheurwater in de Hoge Zaal zonder woorden een experimenteel gesprek met beelden, dat door Gerard Holthuis wordt vastgelegd.

De derde week: de video jockey Zoetrope

Cross-over van video, dj's, muziek, zwartwit film, Ibiza, Berlijn, Hong Kong door een collectief van vier jonge mensen die zorgen voor explosieve beeldeffecten bij dance-evenementen. Enscenering in de sfeer van hectiek met een waas van Oosterse mysterie, herkenbaar van een stad als Hong Kong. Deze cross-over is bedoeld als uitgelezen kans voor leden van de HKK om de eigen visuele stijl diepgaand te exploreren en te reageren op nieuwe vormen van (experimentele) kunst.

Vanaf deze week is ook de Bestuurskamer met een historisch parallelprogramma geopend. Gastcurator is Karel Bodegom (interieurarchitect, bas van pelt interieurs). De Gouden Boeken worden wekelijks gecombineerd met een stoel uit de tijdgeest van diverse periodes waarin de HKK zijn geschiedenis heeft beleefd, aangevuld met een schilderij van voormalige HKK-leden die niet in de vergetelheid mogen raken. De Gouden Boeken worden in een video-loop bladzijde voor bladzijde omgeslagen en getoond.

De vierde week draait geheel om het 'Cosmopolitan Chicken Project' van Koen Vanmechelen

Een cross-over van kippen, eieren en een kunstzinnige aanpak van de wetenschappelijke oervraag wat er eerder was: de kip of het ei. Zonder twijfel de meest spectaculaire week van het project, het hele sociale laboratorium van Koen Vanmechelen kwam naar de HKK, inclusief de echte, levende kippen die hij gebruikt voor zijn kruisingsprogramma. Koen Vanmechelen wil met zijn kunst aandacht vragen voor wederzijds begrip tussen de wereld van de biowetenschap en die van de kunst. Hij is tegen 'raszuiverheid' omdat die leidt tot verzwakking en onvruchtbaarheid. Juist door kruising van verschillende kippenrassen ontstaat een sterkere kip, minder kwetsbaar voor virussen en andere ziektes. Er was een opgezette 'nieuwe' kip te zien: een fiere kruising tussen de Franse Poulet de Bresse en de Belgische Mechelse Koekoek. Verder een reconstructie van de oerkip: een aandoenlijk klein vogeltje. En een broedmachine.

Boven een presentatie van NEST, een culturele broedplaats, met een film van Simon Senn. In de Bestuurskamer twee nieuwe stoelen.

De vijfde week: Frans Zwartjes, Simone ten Bosch en Henk Wegerif

Centraal staan de cross-overs in het werk van Henk Wegerif: architectuur, art director van de eerste gesproken film (over Willem de Zwijger!), en decorontwerper. De analyse van de vraag stond bij hem voorop. Wegerif was eind jaren dertig charismatisch voorzitter van de HKK, die het hoofd koel hield tijdens de opkomst van het Derde Rijk en de Kultuurkamer. Tekeningen, foto's en maquettes zijn op de tentoonstelling te zien. In deze week een lezing van Hubert Thomas over het belang van Wegerif's leven en werk, die op deze architect promoveerde. Dagelijks spreekuur van Frans Zwartjes, in de Bestuurskamer elke dag een nieuwe bladzijde van één van de Gouden Boeken die liggen op door bas van pelt interieur ontworpen speciale standaards.

Zondag Grande Parade 'Tribe of Senses' van de theatrale jurken van Simone ten Bosch zowel binnen als op straat, debat en een slagwerkconcert van Konstantyn Napolov.

De zesde week: The Modular Body van Floris Kaayk

Cross-over van kunst, wetenschap en ethiek: over ethische grenzen, kunstmatige intelligentie, kunstmatig leven en waar begint bewustzijn? Een ogenschijnlijk wetenschappelijke documentaire laat een bevlogen wetenschapper, type geniaal en yup, zien. Hij geeft uitleg aan een groep studenten over het maken van kunstmatig leven in een goed beveiligd laboratorium. De film lijkt overtuigend echt, maar het is kunst. Kunst van Floris Kaayk, die ermee wil laten zien hoe overtuigend animatie kan zijn. Hij wil de filosofische vraag over dilemma's van het leven en de onbegrensde technische mogelijkheden waarmee de wetenschap de mens confronteert, ermee illustreren. Videowerk van '1646' sluiten er naadloos bij aan.

In de Bestuurskamer twee iconische stoelen van kubist Gerrit Rietveld en de eerste buismeubelstoel van bas van pelt, geflankeerd door een portret dat Gispen in de oorlogsjaren van Van Pelt maakte, vlak voordat deze door de Duitse bezetter – vanwege de huisvesting van onderduikers – werd afgevoerd naar het concentratiekamp in Sandbostel, waar hij op 24 mei 1945 overleed.

De zevende week: Een Happy End

Een compilatie van werk van Pim Piët, het klankdicht Ursonate van Kurt Schwittert, Theo van Doesburg die water met een rietje drinkt, en de wereldpremière van een korte film van het Theater van de Verkeerde Beslissing, getiteld Brexit. Het bijbehorende weemoedige gedicht in perfect Engels voorgedragen door een Engelse acteur.

In de Bestuurskamer beleeft het stoelenproject zijn apotheose. Karel Bodegom strijkt neer in de alledaagse wereld na een rondvlucht over modernisme en functionaliteit in de vormgeving. Daarbij de marionetten van Don en Ly Vermeire en een portret van hen beiden, geschilderd door Lisette van Meeteren. Het geheel wordt omhuld door Woordbeeld, een permanente voordracht in de Bestuurskamer van gedichten van HKK-leden, met de stemmen van Ellen Verheij, Rein Edzard en Ellen Fernhout.

Zondag het slotdebat: met adviezen van de curatoren voor een bloeiende toekomst van de HKK. De manifestatie werd met een diner bestaande uit gerechten uit het Haags KunstKookboek afgesloten, met als finale een krachtig optreden van de Oekraïense slagwerker Konstantyn Napolov.

EPILOOG

Het cadeau voor onze verjaardag was groot. Zo groot dat het niet meteen tot iedereen doordrong wat er gaande was. De HKK was overrompeld door het enorme werk dat de manifestatie met zich meebracht. Een energieke, prikkelende, meeslepende en leerzame periode waarbij aarzelende HKK-ers op den duur toch werden verleid tot nieuwsgierigheid en meedoen.

Het belangrijkste advies van de gastcuratoren luidt: maak een principiële keus of je een gezelligheidsvereniging voor oudere kunstenaars wilt zijn, of een Kunstkring met een bredere maatschappelijke rol. Stel daartoe een Adviesraad samen. Wordt vervolgd.

(Tekst: Nanet van Braam Houckgeest)

3 t/m 28 augustus

Els Wiering, sculpturen (tuin)

Werk I Els Wiering

3 t/m 28 augustus

Tentoonstelling met werk van Riet Vooijs, foto's; Nies Vooijs, schilderijen; Bill Bogaarts, schilderijen; en John McKellar, schilderijen en beelden

Opening: zaterdag 6 augustus 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 14 augustus 16.00 uur
Uitloop: zondag 28 augustus 16.00 uur

a Afbeelding Riet Vooijs  a Afbeelding Nies Vooijs

Riet Vooijs                            Nies Vooijs

3 t/m 28 augustus

Het verschil tussen een dood vogeltje

Opgetekende, uitgedrukte, nog ongeziene verzamelde werken uit voorbije tijden. Objet trouvé van fauna en flora en andere echt gemaakte handwerken van Tineke Vulto (vitrine ingang)

Opening: zaterdag 6 augustus 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 14 augustus 16.00 uur
Uitloop: zondag 28 augustus 16.00 uur

a Afbeelding vitrine

Dinsdag 9 augustus vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden en vrienden van de Haagse Kunstkring.

Aanschuiftafel 2014-07-8

Donderdag 11 augustus 2016

De Haagse Leeskring 2 besrpeekt de roman Gij nu van Griet op de Beeck

31 augustus t/m 25 september

Tentoonstelling met schilderijen, installaties, foto's en ruimtelijk werk van de leden van kunstenaarsvereniging Terra Viva

Opening: zaterdag 3 september 17.00 uur door klassiek gitarist Marco Kreiken met het stuk Electric Counterpoint van componist Steve Reich

Zondag 11 september 14.30 uur: pianiste-verhalenvertelster Loes Ledeboer draagt voor uit De Golem (uit Harry Mulisch's boek De procedure), geïllustreerd met pianomuziek van de Tsjechische componist Martinu. Aansluitend om 16.00 uur 'de kunstenaar vertelt', 3 kunstenaars vertellen over hun werk.

Uitloop: zondag 25 september 16.00 uur

a Afbeelding Stephanie Knage 3  aThecla Jorna  a  Erik Rumpff

Stéphanie Knage                  Thecla Jorna                        Erik Rumpff

a Frits Veenland  a Afbeelding Lili Berger  a Afbeelding Ria Diercks Kroon
Frits Veenland                      Lili Berger                            Ria Diercks Kroon

a Afbeelding Aad Ledeboer  a Afbeelding Birke Hesse  a Afbeelding Irma den Hertog

Aad Ledeboer                      Birke Hesse                          Irma den Hertog

a Afbeelding Vivienne Laguna

Vivienne Lopes de Leão Laguna

Zondag 4 september 17.00 uur

Schrijfster Kieke Plooij vertelt over haar relatie met het sprookje Griselda. Ze las het als kind en vond het toen prachtig. Is dat nu nog zo? En heeft het lot van Griselda iets te maken met de personages in de romans die Kieke heeft gepubliceerd?

Griselda

Toegang vrij voor iedereen (ook niet-leden), drankjes voor eigen rekening

Dinsdag 13 september vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden en vrienden van de Haagse Kunstkring. Je kunt niet meer reserveren, we zitten vol!

Aanschuiftafel 2016-09-13 nr 1

Maandag 19 en woensdag 21 september

In september starten twee series van twaalf modeltekenbijeenkomsten: op maandagmiddag en woensdagavond.

Inlichtingen en opgeven per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. N.B. De maandagmiddag zit inmiddels vol!

28 september t/m 30 oktober

Installatie van Peter van Loon (tuin)

k Peter van Loon

 28 september t/m 23 oktober

Werk van 16 grafici in het kader van de landelijke manifestatie Maand van de Grafiek

Opening: zaterdag 1 oktober 17.00 uur
Muziek en Letteren: zaterdag 8 oktober 16.30 uur. Leden van de afdeling Letteren, Theater en Film en van de afdeling Muziek van de Haagse Kunstkring reageren op het tentoongestelde werk.
"De kunstenaar vertelt": zondag 9 oktober 16.30 uur
Uitloop: zondag 23 oktober 16.00 uur

a Afbeelding Yuriko Taniguchi a Af beelding Jadranka-Njegovan  a Afbeelding Hetty-vander Kloot

Yuriko Taniguchi                 Jadranka Njegovan               Hetty van der Kloot

a Afbeelding Trudie Wals  a Afbeelding Jurjen-Ravenhorst  a Afbeeldinge Ardi-Brouwer

Trudie Wals                          Jurjen Ravenhorst               Ardi Brouwer

a Afbeelding John-de-Rijke  a Afbeelding Masaaki 1

John de Rijke                       Masaaki Oyamada

Donderdag 29 september

De Haagse Leeskring 2 komt  bijeen om een boek te bespreken dat de deelnemers vooraf hebben gelezen. Deze keer: Moedervlekken van Arnon Grunberg.

Boek Arnon Grunberg

Zaterdag 8 oktober 16.30 uur

Vier dichters, Djoa van Oostenrijk, Edith de Gilde, Gerrit Vennema en Mariet Lems, geven samen met pianiste, zangeres en componiste Carolien Devilee een korte voorstelling, geïnspireerd door de tentoonstelling Grafiek, binnenste buiten.

Toegang vrij

Dinsdag 11 oktober vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden en vrienden van de Haagse Kunstkring. Reserveren kan niet meer: we zitten vol!

Aanschuiftafel 2013-11-12 nr 3

 

Zondag 16 oktober 11.00 - 16.30 uur

Marathonlezing van de roman Villa des Roses van Willem Elsschot uit 1913. List en bedrog, spanning en sensatie in een familiepension in Parijs.

Met Trins Snijders, Annelies van der Bie, Kees Coolen, Rein Edzard en Joop Keesmaat in een decor van toverlantaarnist Henk Kranenburg

Presentatie en coördinatie Ellen Fernhout

Toegang leden € 4,-; niet-leden € 6,-. Lunch € 7,50. Voor de lunch is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. reserveren noodzakelijk, uiterlijk 12 oktober 17.00 uur.

N.B. Het is mogelijk uitsluitend het gedeelte na de lunch bij te wonen (aanvang 13.30 uur).

Villa des Roses

Zaterdag 22 oktober 17.00 uur

Jan Eijkelboom in Nederlands-Indië 1947-'50
Lezing door Kees van 't Hof, biograaf van journalist/dichter Jan Eijkelboom (1926-2008)

Jan Eijkelboom

Toegang vrij

Vrijdag 28 oktober 17.00 uur

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Haagse Kunstkring verschijnt er een bijzonder boek: Het Kunst Kookboek. Samenstellers Rob van Doeselaar en Ellen Fernhout hebben kunstenaars, kunstkenners en eetexperts van de Haagse Kunstkring uitgenodigd te spelen met de verhouding tussen kunst en koken, en eten. Uit de bundel blijkt hoe onmetelijk veel associaties de combinatie van kunst en eten in gang kan zetten. 54 leden van de Haagse Kunstkring leverden een bijdrage. Ook enkele gastschrijvers uit de kunstwereld, waaronder Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, lieten hun gedachten de vrije loop.

Het boek is in full colour (hard cover), en vanaf 29 oktober te koop bij de Haagse Kunstkring voor  € 18,91.

Haags Kunst Kookboek

Zaterdag 29 oktober 19.00 uur

De leden van de Haagse Kunstkring vieren het 125-jarig bestaan van hun vereniging.

Programma:
19.00 uur Pubquiz: 5 teams van Kunstkringleden strijden tegen elkaar. Wie weet het meeste van beeldende kunst én design én architectuur én literatuur én theater én film én muziek?
22.00 uur Dansen met The Betty Ray Experience, Nederlands- en Engelstalige ballads, blues, poëtische popsongs en rock & roll, samen met Michael Eschauzier op toetsen.

Band The Betty Ray Experience

Tussendoor: hapjes (geen maaltijd) en drankjes.

Toegang leden vrij. Toegang introducé (één per persoon) € 10,-.

2 t/m 27 november

Beeldcitaten en gedichtenflarden. Werk op papier van beeldend kunstenaar Gerrie Brust Bijmolt (vitrine ingang)

a Afbeelding 1

Vrijdag 4 november 20.15 uur

Werk van Ben Wahlund, Iannis Xenakis, Louis Andriessen, François Sarhan, Martijn Padding, Robin de Raaff, John Psathas en Maxim Shalygin door Konstantyn Napolov, slagwerk.

Konstantyn Napolov 2

Toegang leden en vrienden Haagse Kunstkring, studenten, Ooievaarspas en CJP €5,-; overigen €10,-

5 t/m 27 november

Cross-overmanifestatie in het kader van het 125-jarig bestaan van de Haagse Kunstkring

Tentoonstelling met werk van leden van de Haagse Kunstkring en enkele genodigden rondom het thema 'op drift'

Locaties:
Voorschotense Kunstkring - Ambachts- en Baljuwhuis - Voorstraat 12-14 - Voorschoten
Bibliotheek Voorschoten
Bruggebouw Zuidelijke poot - Bruggebouw Oost - Juliana van Stolberglaan 4-10 -Den Haag

Haagse Kunstkring - Denneweg 64 - Den Haag
Lange Zaal, Hoge Zaal: asemische en visuele poëzie / individuele kunstenaars
Lange Zaal, Hoge Zaal, Bovenzaal: woord op drift / individuele kunstenaars
Bovenzaal: videopresentatie Rob Thuis
Tuin: individuele kunstenaars

Parallelprogramma met literatuur en dans (zie de activiteitenagenda)

a Afbeelding Louis de Leeuwe  a Afbeelding Lizan van Dijk  a Afbeelding Gerrie Brust Bijmolt

Louis de Leeuwe                 Lizan van Dijk                       Gerrie Brust Bijmolt

a Afbeelding Carla Krutzen  a Afbeelding Jos van den Heuvel  a Afbeelding Joke C Bos

Carla Krutzen                       Jos van den Heuvel             Joke C. Bos

a Afbeelding Hans la Hey  a Afbeelding Theo ten Have  a Afbeelding Rineke Kop

Hans la Hey                         Theo ten Have                      Rineke Kop

Zondag 6 november 15.30 uur

Presentatie verzamelbundel 'Bewonder de zee als de liefde' van Inge Tielman (1931-2015)

Dichter

de dichter schrijft woorden
om het leven in te kleuren
de schilder kleurt met kwasten
beelden tot leven

Ellen Fernhout, voorzitter van de afdeling Letteren van de Haagse Kunstkring opent het programma. De presentatie wordt muzikaal en literair omlijst door o.a. Tatiana Radier, Jorge Labadie Solano, Dominique Engers, Ralf Grevelink, Eelco Menkveld, Valérie Scheffer, Marcel de Graaf van het duo DIS, Hans Steijger, Yvonne Keuls, Gepke Witteveen en Henk Mak van Dijk en Janke Dekker.
Aan het eind van het programma zal Kees Klok, historicus en letterkundige namens uitgeverij Liverse de bundel presenteren.

Toegang vrij

Inge Tielman foto Floor Beck

(foto: Floor Beck)

Dinsdag 8 november 17.00 uur

'De caleidoscopische totaliteit van het leven': levensloop van Gerard Fieret (1924-2009), een eigenzinnige Haagse kunstenaar en erelid van de Haagse Kunstkring. Powerpointpresentatie door Nico Groot, met medewerking van Edith de Gilde.

a Foto Christi Kater  Foto: © Christi Kater

Toegang € 5,-. Reservering gewenst per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dinsdag 8 november vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden en vrienden van de Haagse Kunstkring.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanschuiftafel 2013-11-12

Donderdag 10 november 2016

De Haagse Leeskring 2 komt bijeen om een boek te bespreken dat de deelnemers vooraf hebben gelezen. Deze keer: de roman Paravion van de Nederlandse schrijver Hafid Bouazza.

a boek Hafid Bouazza

Zaterdag 12 november

ANNA@JS10 (Bruggebouw) 14.00 – 16.30 uur
Mogelijkheid tot bezichtigen tentoonstelling
Toegang gratis

Haagse Kunstkring 14.30 uur
Vertrek wandeling naar Victor Laurentius Gallery

Victor Laurentius Gallery 15.00 uur
Kaapse Goudbessen, naar de roman van Mala Kisjoendahal
Performers: Anysha Bharos, Francine de Graaf, Michiel Driebeek van der Ven, Nazrina Rodjan, Victor Laurentius
Toegang gratis

Haagse Kunstkring 17.15 – 18.00 uur
Dans: Jozef Sloots en Martje Brandsma
Voordracht: Edith de Gilde, Mariet Lems, Rein Edzard en Margriet van Bebber
Toegang gratis. Na afloop borrel tot 19.00 uur

 Zaterdag 12 november 19.00 uur

Jonge professionele zangers krijgen aanwijzingen op het gebied van stijl, taal en techniek en doen podiumervaring op. Per avond drie duo's met een afsluitend concertje.

Docenten: Erik Slik, zang, en Rixt van der Kooij, piano

Toegang als toehoorder: studenten vrij; overigen € 5,-. Actieve deelname is gratis.

a Rixt van der Kooij 2015 uitsnede  a Erik Slik 2016

Rixt van der Kooij                Erik Slik

Zondag 13 november

Haagse Kunstkring 14.30 – 15.15 uur
Dans: Jozef Sloots en Martje Brandsma
Voordracht: Edith de Gilde, Mar-Lin Schut en Ardi Brouwer
Toegang gratis

ANNA@JS10 (Bruggebouw) 16.00 – 16.45 uur
Meet the artist
Toegang gratis. Na afloop terug naar de Haagse Kunstkring voor borrel en maaltijd

Haagse Kunstkring
18.00 maaltijd bereid door Adri Huisman, voedselkunstenaar (bar open 17.00 uur)

Maaltijd € 10,00. Vooraf inschrijven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dinsdag 15 november 20.00 uur

Yves de Block: lezing over asemische en visuele poëzie

We kijken naar de definitie van visuele poëzie en geven wat voorbeelden van werken en platforms. Een vraag die hier gesteld kan worden is of die cross-overs tussen literatuur en beeldende kunst een nieuw vruchtbaar veld vol ontwikkelingen kunnen ontsluiten dan wel als alle hybrides een eindstation zijn.

Toegang vrij. Bar open 19.30 uur.

Vrijdag 18 t/m zondag 20 november

Haagse componisten van nu spelen werk van Haagse componisten van vroeger, stukken van zichzelf en een stuk dat zij speciaal voor het project Weerklank hebben geschreven als commentaar, parafrase of pastiche op werk van hun illustere voorgangers.


Vrijdag 18 november 20.15 uur
Bernard van den Sigtenhorst Meyer (1888-1953) wordt 'becommentarieerd' door Albert Brussee (1946); en Otto Ketting (1935-2012) door Bart Berman (1956).
Uitvoerenden: Albert Brussee, piano; Bart Berman, gitaar, en Aktas Erdogan, gitaar.

Zaterdag 19 november 20.15 uur
Alexander Voormolen (1895-1980) wordt becommentarieerd door Rixt van der Kooij (1968). Uitvoerenden: Andrea Tjäder, sopraan, Rianna Jongsma, fluit, Berber Heerema, cello en Rixt van der Kooij, piano.

Zondag 20 november 15.00 uur
Johan Wagenaar (1862-1941) en Léon Orthel (1905-1985) worden becommentarieerd door Peter Visser (1939). Uitvoerenden: Trio Picantolino, bestaande uit Marijke Persijn, mezzosopraan; Christine Visser, viool; en Peter Visser, piano.

a Wagenaar

Wagenaar, tekening door Paul
Rinck in het Gouden Boek
van de Haagse Kunstkring

Toegang leden Haagse Kunstkring, studenten conservatorium, Ooievaarspas en CJP € 5,-; overigen € 10,-. Passe-partout 3 concerten Weerklank € 25,-.

Zaterdag 19 november

Haagse Kunstkring 14.30 – 15.15 uur
Woord op drift
Dans: Herman Vriesendorp en Lucie van Gendt
Voordracht: Edith de Gilde, Mariet Lems en Gerrit Vennema dragen gedichten voor
Rondleiding: Edith de Gilde
Na afloop wandelen naar:

ANNA@JS10 (Bruggebouw) 14.00 - 15.30 uur
Mogelijkheid om de tentoonstelling te bezichtigen

ANNA@JS10 (Bruggebouw) 16.00 – 16.45 uur
Enveloppenproject op drift
met Jill Stolk,Mariet Lems en Wieke Terpstra
Na afloop terugwandelen naar:

Haagse Kunstkring 17.30 – 18.30 uur
Borrel en maaltijd bereid door Jeroen van Loon. Inschrijven verplicht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Optredens gratis; maaltijd € 10,00

Vrijdag 25 november 20.00 uur

Ontwerper Didi Aaslund vertelt over het project Bag2Work van no mad makers.

Samen met vluchtelingen maakt deze stichting tassen van materiaal dat achterblijft van boten waarmee vluchtelingen komen.

Toegang gratis

Zaterdag 26 november 17.00 uur

Marinus Schroevers, essayist en bevlogen schrijver van menig cultuurhistorisch werk, vertelt over zijn onlangs verschenen boek Leeftekens: essays en persoonlijke herinneringen. Interview: Petra Veenstra.

Toegang vrij voor leden en niet-leden

Zondag 27 november

Haagse Kunstkring
14.30 - 15.15 uur
Woord op drift
Herman Vriesendorp en Claartje Berger: dans
Edith de Gilde, Hans Frnse, Ardi Brouwer, Mariet Lems, Will van Sebille en Gerrit Vennema: voordracht
Toegang gratis

ANNA@JS10 (Bruggebouw)
14.00 – 15.30 uur
Mogelijkheid tot bezichtigen tentoonstelling

16.00 – 16.45
Enveloppenproject en bezichtiging
Toegang gratis

Haagse Kunstkring
18.00 uur
Pannenkoeken eten, gebakken door Bettina van Elk
Toegang gratis

30 november t/m 31 december

Tentoonstelling met werk van Willem Moerenhout, schilderijen; Rineke Kop, schilderijen; Eric Vreedenburgh, architectuur; Peter Manders, schilderijen; Jean Cloos, tekeningen; en Frans Velthuizen, tekeningen.

Opening: zaterdag 3 december 17.00 uur
Uitloop: vrijdag 30 december 16.00 uur. 'De kunstenaar vertelt': exposanten vertellen over hun werk. Hans la Hey bakt oliebollen.

a Eric Vreedenburgh  a Frans Velthuizen

Eric Vreedenburgh               Frans Velthuizen

a Afbeelding Jean Cloos  a Afbeelding Willem Moerenhout

Jean Cloos                           Willem Moerenhout

Zondag 11 december 15.00 – 17.00 uur

Een winterprogramma in 'De Roef' op het strand van Scheveningen met zeemansliederen en oude verhalen begeleid door Rob Scholten op de mondharmonica. De actrices Tatiana Radier, Ellen Verheij en Amanda Wolzak doen 'De vis wordt duur betaald'. Henk Kranenburg en Robert te Pas geven een toverlantaarnshow met deinende en brandende schepen. Rein Edzard leest uit de 'Wereldreis van Bulletje en Boonestaak' met originele plaatjes. En er is soep en glühwein.

Inloop vanaf 14.15 uur

Plaats: op het strand, in clubgebouw "de Roef" van Kust- en Zeilvereniging Scheveningen, einde Zwarte Pad.

Toegang incl. soep €7,50; leden van de HKK en leden van de KZVS € 5, 00. Overige consumpties eigen kosten.

UITVERKOCHT!

a Tussen kunst en kust

Dinsdag 13 december vanaf 17.00 uur

Maandelijkse gezamenlijke maaltijd, exclusief voor leden en vrienden van de Haagse Kunstkring. Reserveren: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanschuiftafel 2014-07-8

Zaterdag 17 december 19.00 uur

Jonge professionele zangers krijgen aanwijzingen op het gebied van stijl, taal en techniek en doen podiumervaring op. Per avond drie duo's met een afsluitend concertje.

Docenten: Ekaterina Levental, zang, en Rixt van der Kooij, piano

Toegang als toehoorder: studenten vrij; overigen € 5,-.

a Rixt van der Kooij 2015 uitsnede  a Ekaterina Levental 2016

Rixt van der Kooij                 Ekaterina Levental

Zondag 18 december 16.00 uur

'Van Nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar'. Een voorstelling over de laatste jaren van Louis Couperus door Anita Poolman, voordracht, en Romanita Santoso, piano.

Toegang: vrijwillige bijdrage

Penning Louis Couperus

Penning met beeltenis van Louis Couperus
(collectie Haagse Kunstkring)