29 maart t/m 23 april

Tentoonstelling met werk van Ina Orbaan, schilderijen en tekeningen (Bovenzaal)

Opening: zaterdag 1 april 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 9 april 16.00 uur
Uitloop: zondag 23 april 16.00 uur

1704 Ina Orbaan Berlijn 24 30

 Ina Orbaan, die op 3 april 90 jaar wordt, is beeldend kunstenaar en psycholoog. Dat is veelzeggend, dat spanningsveld van ratio en gevoel. Beide hoedanigheden beleeft ze niet vrijblijvend, maar met hart en ziel.
Ook binnen haar werk zijn tegenstellingen te bespeuren. Haar werk ontwikkelt zich niet volgens een regelmatig patroon, er is sprake van sprongen. Ina herneemt zichzelf voortdurend, alsof er een nieuw begin gemaakt moet worden. Naast de kleur als een essentieel element, heeft Ina zich ook gericht op het maken van pentekeningen in zwart/wit.

Haar onderwerpen zijn boten, steden, bomen, bloemen en de zee. Niet éénmaal, in uitputtend uitgewerkte vorm, maar met een zekere regelmaat terugkerend, alsof ze verdere behandeling verdienen en opnieuw hun kracht moeten bewijzen. Zo worden ook geometrische, bijna abstracte vormen schijnbaar moeiteloos afgewisseld door levensechte afbeeldingen en verdraagt het werken met zachte kleuren zich kennelijk goed met een abrupte keuze voor een veel harder palet.

Beelden zijn zozeer herkenbaar, dat in recensies wel is gesproken over 'fantastisch realisme'. Gewone vormen, maar met zodanige accenten, dat ze tot symbolen worden en naar een andere werkelijkheid verwijzen: een werkelijkheid dus, die herkenbaar is in haar uiterlijke vorm maar een toegevoegde andere lading bevat.

Tenslotte, de compositorische kracht van Ina's werk. Sommige doeken bevatten propvolle stapelingen (van contouren van gebouwen of boten) of omvangrijke collages (van natuurlijke ingrediënten, waarbij ze de techniek zorgvuldig geheim houdt), anderen zijn juist heel summier van invulling, maar allen bezitten zij een zorgvuldig evenwicht. En dat geldt niet alleen de vormen, maar ook de kleuren.

Deze tentoonstelling van het werk van Ina Orbaan is geen uitgebreid historisch overzicht. Bij het selecteren van de werken is geprobeerd de hierboven genoemde tegenstellingen te laten zien.

Deze beschrijving van het werk is een samenvatting van het voorwoord dat Remco Heite schreef voor het boek Schilderijen Ina J.C. Orbaan.