3 t/m 28 mei

Overzichtstentoonstelling van het werk van beeldend vormgever Willem Kloppers (1937-2014) (Lange zaal, Hoge zaal)

Opening: zaterdag 6 mei 17.00 uur door Ankie de Jongh-Vermeulen
Uitloop: zondag 28 mei 16.00 uur

k Willem Kloppers

 "Bij de realisering van mijn ontwerpconcepten zijn mathematiek, cijfers en rekenkundige formules de basiselementen. De vorm van mijn objecten is bijna altijd vierkant en beoogt een integratie en samenhang met architectuur en de ruimtelijke omgeving. Door de optimale reductie van overdaad tracht ik helderheid, het elementaire en de maximale zeggingskracht van vorm en duiding in mijn beeldidioom te bereiken", zo beschreef Kloppers zelf zijn manier van werken.

Met deze visie was hij een toonaangevend vertegenwoordiger van de 'concrete kunst'. Volgens Wikipedia is concrete kunst is een aanduiding die in 1930 geĂŻntroduceerd werd door Theo van Doesburg. Hij bedoelde er abstracte kunst mee die universeel duidelijk moest zijn en het product moest zijn van de bewuste, rationele geest van een kunstenaar. In de praktijk is concrete kunst synoniem geworden voor abstract-geometrische kunst.

Concrete kunst staat voor werken met een nadruk op echte materialen en echte ruimte, en een voorliefde voor rasters, geometrische vormen en gladde oppervlakken. Vaak liggen hier wetenschappelijke concepten of wiskundige formules aan ten grondslag. 'Bijna alles is meetbaar' heeft Kloppers wel eens beweerd.

Willem Kloppers staat in een ontwikkeling die liep van de introductie van geometrische patronen in de architectuur rond 1900, via De Stijl (dit jaar honderd jaar geleden) en het Bauhaus met zijn analytische benadering van de kunsten, via het kubisme met zijn geometrie om uit te monden bij de naoorlogse abstracte kunst.

Kloppers was een groot talent. Tot twee keer toe kreeg hij de Koninklijke Subsidie. Zijn werk neemt binnen de concrete kunst een geheel eigen positie in. Het bracht hem vaak met zijn werk over de grens, maar ook bij de Haagse Kunstkring was zijn werk gelukkig regelmatig te zien. Nu dus een unieke kans om de ontwikkeling van deze getalenteerde kunstenaar te zien in een overzichtstentoonstelling.