28 juni t/m 23 juli

Tentoonstelling: Arnold Hoogendorp, fotografie (vitrine ingang)

A Hoogendorp 1 Parkeer garage

Opening: zaterdag 1 juli 17.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 9 juli 16.00 uur: exposanten vertellen over hun werk
Uitloop: zondag 23 juli 16.00 uur: afsluiting van de expositie

Fotograaf Arnold Hoogendorp maakt van verschillende onderdelen een boeiend object. Hij ontdekt zijn vormen in de natuur en in de architectuur en soms vindt hij ze op straat. De toeschouwer moet vaak heel goed kijken om de gevonden voorwerpen te herkennen. Niet iedereen zal ze als abstracte vormen beleven, maar Arnold ziet ze en denkt ook in abstracties. Hij is wel eens een 'beeldend componist in de fotografie' genoemd. Hij gebruikt de fotografie als middel om tot een nieuwe uitdrukkingswijze en -vorm te komen.