28 augustus t/m 22 september 2019

Tentoonstelling met werk van Angelika Hasse, Benita Mylius en Hélène Penninga (Lange zaal en Hoge zaal)

a Afbeelding Benita Mylius 1

Benita Mylius, Abriss einer Schule, houtsnede, 29 x 40 cm, 2018

Opening: zaterdag 31 augustus 16.00 uur door Alied Ottevanger, conservator prenten en tekeningen 20ste eeuw van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
'De kunstenaar vertelt': zondag 8 september 16.00 uur

In het werk van Benita Mylius zien we een wisselwerking tussen enerzijds natuurkrachten en anderzijds datgene wat de mens construeert. Daardoor ontwikkelt zich een herhalende cyclus van ontstaan en vergaan: de mens gebruikt de natuur die hem helpt bij zijn scheppende werk, maar geleidelijk aan neemt de natuur terug wat de mens haar heeft ontnomen. Dit zich herhalend proces geeft een structuur die de mens zowel kracht als zwakte geeft.

Angelika Hasse exposeert schilderijen op houten panelen en werk op papier. Zij combineert beeld en tekst, die los van elkaar een ruimte vormen. Door ze met uiteenlopende materialen en technieken te bewerken, creëert zij derde, imaginaire ruimte. Dit is een terugkerend element in haar werk. Inhoudelijk loopt er een lijn naar de taal en de cultuur waarmee zij opgroeide en de belevingswereld die zij met zich meedraagt.

De actualiteit speelt in het werk van Hélène Penninga geen echte rol, wel de continuïteit van de geschiedenis. Een inspiratiebron is de traditie van het affiche uit de jaren 50 van de 20e eeuw waarin door de grafische ontwikkelingen van die tijd, de vormgeving zich richtte op een meer objectieve benadering van het onderwerp zonder decadentie of sentiment.