28 augustus t/m 22 september 2019

Spot en kritiek op het bestuur. Vier reproducties uit het eerste Gouden Boek (1892-1902) van de Haagse Kunstkring. Vitrine van Vertoon (vitrine ingang)

a Willem van Konijnenburg

Opening: zaterdag 31 augustus 16.00 uur

De woorden tussen aanhalingstekens zijn van de eerste voorzitter van de Haagse Kunstkring Theophile de Bock. Hij sprak die uit na een anonieme vernietigende kritiek over een HKK-tentoonstelling in de Groene Amsterdammer. Hij vermoedde dat die van één van de leden kwam.

Het was Theophile de Bock die bij de oprichting van de Kring in 1891 de vereniging het eerste Gouden Boek cadeau deed. Dat is een ingebonden boek bestaande uit grote vellen handgeschept papier. Op die vellen legden en leggen kunstenaarsleden bijzondere gebeurtenissen vast in teksten en afbeeldingen. In 2006 werd het vierde Gouden Boek in gebruik genomen.

De vier getoonde bijdragen uit het eerste boek getuigen van de vaak uitgesproken studentikoze sfeer van het sociëteitsgebeuren in het eerste decennium van de vereniging.

Getoond worden reproducties van

• de notulen van de eerste sociëteitsvergadering, met tekeningen van illustrator Henricus. Onder meer is aan de orde de beschadiging van Het Gouden Boek bij het opzienbarende bezoek van de excentrieke kunstcriticus en rozenkruiser Sar Peladan. Voorzitter Van Frankenhuysen eist f 25,- boete. (1892)

• een tekening van Henricus over de ballotage. Aanleiding was onenigheid over de toelating van Robert Stellwagen. Onder de titel "toekomstige toestand der stembus voor Ballotages voor Artiesten' staat een afbeelding van een stembus die vol hangt met sloten van allerhande Kringfunctionarissen en reglementen. Daaronder: 'sleutels verkrijgbaar bij het buffet'. (1893)

• het inmiddels al beroemde portret van beeldend kunstenaar Willem van Konijnenburg door Paul Rink. Van Konijnenburg kwam vermomd als vrouw op een feest van de Kunstkring nadat hij geschorst was als lid wegens wanbetaling. (1893). (zie afbeelding hierboven)

• "De Bocks laatste vergadering". Theophile de Bock, afgebeeld als een bok op een haverkist achter de voorzitterslezenaar, treedt af als algemeen voorzitter en vertrekt blijkens de richtingaanwijzer naar Heelsum. De tekening is van Pieter de Josselin de Jong. (1895)