Zondag 29 september 2019 12.00 uur

Robert Schumann - Johannes Verhulst: een innige vriendschap

Franciska Dukel, mezzosopraan en pianiste, zingt en begeleidt zichzelf in liederen van Robert en Clara Schumann en van Johannes Verhulst en Anna Verhulst.

Franciska Dukel

Toegang gratis. Vrije gift aan de uitgang.


Als Felix Mendelssohn in 1836 Den Haag bezoekt om er een badkuur te ondergaan, toont de directeur van de Koninklijke Muziekschool hem een compositie van de pas afgestudeerde vioolstudent Johannes Verhulst. Mendelssohn is meteen enthousiast en adviseert de jongeman bij hem te komen studeren in Leipzig. Daar ontmoet Verhulst Robert Schumann en raken ze bevriend. Een vriendschap die tot het eind van Schumann's leven zou duren getuige de vele wederzijdse bezoeken en brieven.

De grote bewondering die Verhulst voelde voor Schumann is het meest duidelijk in diens liedcomposities en dan vooral in de declamatorische en meer dramatische liederen. Bijvoorbeeld in de cyclus 'Gezangen en Psalmen op.26' en 'Kinderleven op.30'. Het programma laat hieruit meerdere liederen horen.

Dat het kind bij beide componisten een bijzondere plaats inneemt in hun oeuvre is opvallend en een verdere geestverwantschap tussen hen beiden horen we terug in de liederen die in hun eenvoud en ongekunsteldheid de sfeer van het volkslied ademen.

U zult het kunnen beluisteren in dit programma wat zich als een doorgecomponeerde vertelling ontrolt en waarin de gezongen liederen worden afgewisseld met instrumentale intermezzi. De muziek wordt bovendien in een biografisch kader geplaatst door de gesproken toelichting.

 

Franciska Dukel ontwikkelde zich aanvankelijk als pianiste en musicologe maar vanaf 1990 is zij een veelzijdig zangeres met een grote staat van dienst in het klassieke en hedendaagse repertoire, als ook in het uitvoeren van Nederlandse muziek. Haar verdienste ligt namelijk onder andere in het naturel en verstaanbaar zingen van het Nederlands, waardoor deze een expressieve zangtaal blijkt te zijn.

Momenteel legt zij zich toe op het creëren en uitvoeren van thematische liedprogramma's waarin zij zichzelf begeleidt, de muziek inhoudelijk dan wel biografisch toelicht en deze lardeert met voorgedragen gedichten.


Komend najaar organiseert het Nederlands Muziek Instituut (NMI) drie concerten in samenwerking met. de Haagse Kunstkring. Het motto is 'muziek uit de schaduw'. Dit concert op zondag 29 september is het eerste van deze reeks.

Het gaat in deze serie van drie concerten om weinig bekende muziek, in hoofdzaak afkomstig uit de collecties van het NMI, en die het verdient om (weer) eens te worden gehoord. De Haagse Kunstkring geeft met haar ambiance een mooie gelegenheid om daar op drie zondagochtenden van te genieten.

Duur: ruim een uur.