Zondag 24 november 2019 16.00 uur

'Militia Man', een film over recht en rechtvaardigheid, van Lisa Clifford

a FilmMilitia Man

Na afloop rondetafelgesprek over integriteit en artisticiteit bij het verbeelden van een dergelijk zwaarbeladen onderwerp, met o.a. filmers Lisa Clifford en Robin Lutz (bekend van zijn prachtige films over Spinoza en Escher). Gespreksleider: Anne Woodward

Toegang vrij, donaties zeer welkom

 
Recht en rechtvaardigheid, vormen van magisch denken?

Volgend jaar wordt ’75 jaar vrijheid Den Haag’ gevierd en gaat ook het 2020-programma ‘Spinoza – filosoof van vrede en recht’ in Den Haag van start. Recht, vrede en vrijheid zijn begrippen die natuurlijk bij uitstek gekoppeld zijn aan Den Haag met zijn Vredespaleis, Spinozahuis en Internationaal Strafhof.

Maar wat betekenen woorden als ‘rechtvaardigheid’ en ‘vrijheid’? Zijn het vormen van magisch denken, dat wil zeggen pogingen om met gedachten de werkelijkheid te manipuleren? Of zijn het in de menselijke geest ingewortelde begrippen die we ‘van nature’ hebben meegekregen en die ons morele verplichtingen opleggen?

De film ‘Militia Man’ van Lisa Clifford gaat over het strafproces in Den Haag van Germain Katanga, een zogenaamde Congolese ‘warlord’. Lisa Clifford is erin geslaagd een artistieke film te maken over dit politieke en sociale drama, waarin ze geen morele oordelen velt, maar het ongrijpbare probleem van wezenlijke rechtvaardigheid in beeld weet te brengen.

Uit een Engels persbericht:
Despite spending millions, the International Criminal Court utterly failed to bring justice to either the Congolese victims of a massacre - or the warlord accused of perpetrating the crime.

Maar natuurlijk, als we enige hoop op een internationale rechtsgang willen hebben, moet dat Internationaal Strafhof er wel zijn!

Na afloop volgt een rondetafelgesprek over integriteit en artisticiteit bij het verbeelden van een dergelijk zwaarbeladen onderwerp, met o.a. filmers Lisa Clifford en Robin Lutz (bekend van zijn prachtige films over Spinoza en Escher). Anne Woodward leidt het gesprek en nodigt het publiek uit vragen te stellen.