Strips & andere beeldverhalen (Bovenzaal)

a De 9e kunst

Opening: zaterdag 2 november 16.00 uur door Ellen Fernhout
'De kunstenaar vertelt': zondag 10 november 16.00 uur

Beeldend kunstenaars, vormgevers, musici, schrijvers en dichters storten zich op de kunst van strips en andere beeldverhalen met een tentoonstelling en een avond op het podium. Zij presenteren werk dat al bestond of maakten voor de gelegenheid nieuwe beeldverhalen, componeerden er muziek bij, ‘verstripten’ liederen en gedichten of lieten zich inspireren door een bekende stripfiguur of door het genre als zodanig. Sommigen werkten samen, anderen solo.

In de tentoonstelling is werk te zien van Margriet van Bebber & Louis de Leeuwe; Vic Boissevain; Hans la Hey & Ellen Fernhout; A.J. Dekking & Joy Misa; Coccie van Duijn; Olga Grig & Huub Thomas; Niek Groothedde; Bart Jan Hooijkaas; Geer Huybers; Mohana van den Kroonenberg; Mies Olthuis; Ad van Riel; Stephan Ruigrok; Nelleke Scharroo; Martin Sjardijn; Will van Sebille & Annemarie Spijkerman; Paul Walboom & Marian Zult; Henk van der Winden.  En er hangen twee strips gemaakt voor Vrij Nederland van oud-lid Jaap Vegter (1932- 2003) waarin leden van de Kring figureren.

En er verschijnt een boekje met het tentoongestelde werk bij de opening. Op vrijdagavond 15 november zijn er optredens op het podium. Kijk voor informatie over die avond op de agenda bij die datum.


In België en Frankrijk is de ‘Negende Kunst’ een normale aanduiding voor de kunst van de strip, de graphic novel, de beeldroman, de comic. Het laat zien hoe zeer de strip of het beeldverhaal deel uitmaakt van de cultuur van die landen. De Belgische striptekenaar Morris, schepper van Lucky Luke geldt als uitvinder van die term. De recensierubriek die hij in de jaren zestig maakte voor weekblad ‘Robbedoes’ gaf hij de naam ‘De Negende Kunst, het museum van het beeldverhaal’.

In Nederland hebben alleen insiders het over ‘Negende Kunst’. Dat zijn de mensen die vechten voor de erkenning van het genre als kunstvorm. Want het beeldverhaal ligt in onze boekwinkels in een verdomhoekje en onze media en de kunstcritici kijken er vaak langs. Veertig jaar geleden maakt het nog een uitbundige bloei door. Maar nu is het ál te rustig. En dat is zonde. Want het gáát hier om kúnst en nog wel een kunst waarin filmtaal, literatuur, beeldende kunst, vormgeving, poëzie en muziek samengaan.

De Haagse Kunstkring greep drie jaar geleden haar 125-jarig lustrum aan om de wereld kond te doen van de grote hoeveelheid ‘cross over’ in haar DNA. Geen wonder dus dat juist zij de Negende Kunst nu op een volwaardige plaatst tussen de andere kunsten zet.