3 t/m 28 april 2019

De jaarlijkse ledenpresentatie heette tot voor twee jaar ledententóónstelling. Dat is nu anders. In de huidige opzet kunnen kunstenaars uitdrukkelijk ook het podium op met hun performance, installatie, theater, muziek of one man show. Er is ook plaats voor video- en filmvoorstellingen. Kortom elk werk of het nu geschreven, gebeeldhouwd, gesproken, gespeeld of gezongen is, moet optimaal uit de verf komen. En er is – dat spreekt voor zich - ruim baan voor kunstenaars die zich als groep presenteren.

a Marianne Benko

Marianne Benkö, Zelfportret met vogel, handgeweven wandtapijt, 40 x 50 cm

Opening zaterdag 6 april 16.00 uur
'De kunstenaar vertelt' zondag 14 april 16.00 uur

Doel
Het onderwerp 'Portret' doet recht aan de aard van vereniging de Haagse Kunstkring: een verzameling van opmerkelijke portretten. In concreto is een portret een afbeelding van een gezicht, zoals een selfie, een groepsportret, een staatsieportret. Maar in de diepere betekenis is het een weergave van wat specifiek is aan een persoonlijkheid. En dat kan van alles zijn: diens uiterlijk, lotgevallen, status, maar ook zijn ziel, zijn drijfveren en emoties.
Er doen meer dan zeventig kunstenaarsleden van de Kunstkring. Hun portretten vormen samen een hedendaags portret van onze vereniging. Daarin wordt zichtbaar wat wij aan kwaliteiten en eigenaardigheden in huis hebben en hoe het samengaan van de kunsten in ons DNA is ingebakken.

Wat is een portret, wat kan het zijn
In de kunst verwijden de grenzen van wat een portret is zich tot het oneindige. Portretten zijn er in muziek, dans, film, literatuur en natuurlijk beeldende kunst, kortom in alle kunstdisciplines. Het boek 'Portrait of the 'Artist as a Young Man' van James Joyce is een autobiografische ontwikkelingsroman. Nigel Nicolsons 'Portrait of a marriage' gaat over de liefde tussen diens ouders. Paul Combrink gaf een expositie van zijn 'Dagdoeken' de titel 'Zelfportret' mee. Vijf ex-criminelen maakten met vijf danseressen onder leiding van Guilherme Miotto de balletvoorstelling 'Portraits'. En Jurriaan Andriessen bouwde een 'Portret van Hedwig' op uit duizenden muzieknoten die samen dan weer 54 composities vormen.

Exposities en optredens
Gedurende de presentatie zijn er in álle zalen exposities. Die bestaan niet per se uit louter beeldend werk. Er kunnen ook geschreven teksten of muziekcomposities tentoongesteld worden, op papier of op video. Op de avonden van de 12e en 13e april zijn er in de Albert Vogelzaal onder de noemer "Portret" kortere optredens van werkende leden met literatuur, muziek, theater, en wellicht ook beeldende kunst. En mogelijk komen er langere voorstellingen, eventueel in de galerie. Dat hangt af van wat zich aandient. De programmacommissie maakt het programma medio maart bekend.


Lijst van deelnemers
Rob van Doeselaar
Carla Krutzen
Paul de Vos
Gerrie Brust Bijmolt
Joke C Bos
Ad van Riel
Sarah Cloos
Matilde Zijp
Mies Olthuis
Arnold Hoogendorp
Willem Willms
Dinieks
Annemarie Spijkerman
Wim Bettenhausen
Dominique Ampe
Boudewijn Schrijver
Gonda de Bles
Bart Elfrink
Andrzej Wawrzyniak
Albert Jan Dekking
Ger Groothedde
Frans en Truus van der Veld
Truus van der Veld
Hans van Dijk
Anja Scholten
Eliza Oldenhave
Stephan Ruigrok
Catharina van der Velden
Jos van den Heuvel
Geeske Harting
Hans Ensink op Kemna
Sytske de Jong
Margriet Westervaarder
Paul Walboom
Marian Zult
Rob de Vries
Marianne Benkö
Frederick Linck
Gerrit Vennema
Jan de Weerd
Jacobien de Korte
Thecla Jorna
Tineke Jacobs
Maarten van Noort
Louis de Leeuwe
Brigitte Spiegeler
Mia Westerhof
Alex Verduyn den Boer
Greetje van den Akker
Janine Neuteboom
Kees Wattjes
Félice Vermeire
Renata Bauer
Ans Repkes
Hans la Hey
Marian Smit
Tineke Vulto
Ella van Schaik
Cristina Ursu
Margje Bijl
Wim den Hertog
Andréa kroon
Ria Diercks Kroon
Jan van Spronsen
Dick van der Kooij
Peter van Loon
Adrie Huisman
Marieke Cordesius
Paul Beekhuizen

Podium ledenpresentatie vrijdag 12 april
Margreet van Bebber
Albert Brussee
Albert Jan Dekking
Corina Engelbrecht
Adrie Huisman
Ton van Kalmthout
Christien Kok
Joy Misa
Aleksandra Popovska
Will van Sebille
Jorge Labadie Solano
Mariet Lems
Peter van Loon
Christien Visser
Peter Visser
Amanda Wolzak

Podium ledenpresentatie zaterdag 13 april
Bart Berman
Gonda de Bles
Edith de Gilde
Hans la Hey
Sofie de Klerk
Marco Kreiken
Marion de Laat
Djoa van Oostenrijk
Anita Poolman
Jet Quadekker
Tatiana Radier
Marie Anne de Rooij
Rob Scholten
Margreet Schuemie
Nicolette Smabers
Trins Snijders
Brigitte Spiegeler
Rob Thuis
Gerrit Vennema