Zondag 24 februari 2019 15.00 uur

Huldiging nieuw erelid Trins Snijders, actrice en zangeres
15.00 uur: inloop, ontvangst
15.30 uur: feestprogramma in de Albert Vogelzaal
16.30 uur: borrel & felicitaties

a Trins Snijders.jpeg

Foto: Haagsche Courant, datering 1980-1989

Iedereen is van harte welkom bij de inhuldiging van Trins Snijders als erelid van de Haagse Kunstkring. Voorzitter Will van Sebille overhandigt zondagmiddag 24 februari de oorkonde als sluitstuk van een feestelijk programma. Centraal daarin staat een interview met de laureaat door Ruud Hisgen over leven en werk van Trins. Daarin passeert ook een beslissende periode in de geschiedenis van het Haagse toneel. Traditiegietrouw wordt er ook een portret van het nieuwe erelid onthuld. Cora Beijersbergen van Henegouwen is de maker. De rest moet geheim blijven, maar het gaat hoe dan ook om toneel, muziek, poëzie en vooral om Trins Snijders!

Trins krijgt het erelidmaatschap vanwege haar kunstenaarschap en haar betekenis voor het Haagse theaterleven, en ook vanwege haar betrokkenheid bij de Kunstkring.

Ruim 25 jaar was ze verbonden aan de Haagse Comedie. In 1969 werd zij onderscheiden met de 'Theo d'Or' en in 1981 met de 'Colombina'. Als zangeres maakte zij vooral furore met liederen van Kurt Weil. Voormalig Kunstkringlid pianist Peter Beijersbergen van Henegouwen was een tijd lang haar vaste begeleider.

Trins Snijders is al meer dan 40 jaar lid van de Haagse Kunstkring. Zij was de spil van het jaarlijkse ontbijt rond Gorters' 'Mei' en doet steevast mee aan onze marathonlezingen waar acteurs een dag lang een beroemd literair werk lezen.