Vrijdag 12 april 2019 20.00 uur

Piet van der Pas presenteert 'Portret op het podium' deel I

a Een drukbezochte voorstelling

Meer dan 30 kunstenaars treden op in het kader van de ledenpresentatie van de Haagse Kunstkring. In volgorde van opkomst: Margriet van Bebber & Mariet Lems; Aleksandra Popovska; Ton van Kalmthout; Christien Kok; Joy Misa; Corina Engelbrecht; Jorge Labadie Solano; Peter van Loon; Albert Jan Dekking; Peter en Christine Visser-Wanrooij; Will van Sebille; Amanda Wolzak; Albert Brussee en Adrie Huisman. Techniek: Ron Sikking.

Toegang: vrijwillige bijdrage

Kom vrijdagavond 12 en zaterdagavond 13 april zien wat de Haagse Kunstkring aan podiumtalent in huis heeft. Meer dan 30 muzikanten, dichters, acteurs, beeldend kunstenaars, kunsthistorici, componisten, schrijvers, filmers, literatoren en voordrachtskunstenaars staan op het podium van de Albert Vogelzaal met korte optredens.

'Portret op het podium' vormt samen met 'Portret in de zalen' de ledenpresentatie 'Portret'.