1 t/m 26 mei 2019

Pala Salih, gemengde technieken (Vitrine ingang)

Afbeelding Pala Salih 1

Opening: zaterdag 4 mei 16.00 uur
De kunstenaar vertelt: zondag 12 mei 16.00 uur


Het is niet het grote gebaar dat het werk van Pala Salih kenmerkt. Het is de aandacht voor het kleine. Aandacht voor wat zich bijna of zelfs daadwerkelijk aan het oog onttrekt en wat enkel een oplettende kijker opvalt. Hij laat een achttal samengestelde werken zien; bijna miniaturen zijn het. Elk werk is meer dan het in eerste instantie lijkt. Ze zijn feitelijk opgebouwd uit een aantal afzonderlijke gelaagde werken op papier, waarbij gebruik gemaakt is van diverse materialen.

Hoe zien die werken eruit? Hij heeft ze zorgvuldig opgerold en tegen elkaar gezet. Hierdoor overstijgt de tekening/schildering het platte vlak en krijgt die een ruimtelijke dimensie. Het is fascinerend om te ontdekken dat wat je niet ziet even belangrijk wordt als wat je wél waarneemt. "Het gaat altijd over licht", zegt Pala. "Licht maakt dingen zichtbaar. Als er geen licht is dan is alles duister. Mijn werk is dan ook werk van een optimist. Neem tijd en ruimte om te kijken."

Pala Salih (1965,Sulaimanya Halabja, Irak) woont en werkt sinds 1993 in Nederland, momenteel in Zoetermeer. Hij heeft de academie in Irak doorlopen en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.