Zaterdag 23 oktober 2021 20.30 uur

Het Camille Prenant Quintett brengt een hommage aan de Adderley Brothers.

Camille Prenant, piano; Eric Ineke, slagwerk; Matheus Nicolaiewsky, contrabas; Daniel Clason, trompet; en Marco Bernardi, saxofoon.

Marco Bernardi

Toegang leden en houders Ooievaarspas € 10; niet-leden € 15.

Kaarten


Camille Prenant (piano) ontdekt jazz met Erroll Garner als hij tien jaar oud is en opgroeit in Parijs. Hij studeerde in Frankrijk bij Philippe Milanta en Patrick Villanueva en in Nederland bij Rob Van Bavel en Eric Ineke. Goed verankerd in de jazztraditie, stelde zijn energieke geluid en swingende stijl hem in staat om de bandstand te delen met grote artiesten in heel Europa, als een side man en als leider.

 

Met trots presenteert hij nu zijn Nederlandse Quintet met geweldige muzikanten uit Nederland. Te beginnen met de grootste van allemaal...

 

De geridderde Eric Ineke (Drums) begon zijn carrière in de jaren zestig. Drummers als Philly Joe Jones en Elvin Jones waren zijn inspiratiebron. In 1969 maakte hij zijn eerste plaat met Ferdinand Povel. Vanaf de jaren zeventig speelde Eric in het legendarische Rein de Graaff/Dick Vennik Quartet, het Ben van den Dungen/Jarmo Hoogendijk Quintet en het Piet Noordijk Quartet. Tijdens zijn carrière nam hij talloze cd's op en toerde hij met vele grote Amerikaanse jazzmuzikanten als Dexter Gordon, Johnny Griffin, George Coleman, Al Cohn, Jimmy Raney, Barry Harris, Eric Alexander, Grant Stewart en David Liebman. Hij doceert aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en geeft masterclasses over de hele wereld.

Marco Bernardi begint op 10-jarige leeftijd saxofoon te studeren en wint na het voltooien van zijn studie klassieke muziek een beurs in Siena Jazz Summer Courses na het volgen van lessen bij Reuben Rogers, Miguel Zenon, Greg Osby, John Taylor, Jeremy Pelt, Anders Jormin en vele anderen. Dankzij de in Siena ontvangen adviezen bgint hij zijn jazz studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag onder begeleiding van John Ruocco. Hij voltooit het masterprogramma aan het Amsterdams Conservatorium met lessen van Simon Rigter en neemt deel aan het Erasmusprogramma aan de Temple University in Philadelphia, en komt dan in contact met en leert van Dick Oats, Terrell Stafford, Tim Warfield en Tim Green. Nu geeft hij les en treedt hij op als gevestigde muzikant in Nederland en Europa.

Daniel Clason (trompet) speelde vanaf zesjarige leeftijd orgel in een kerk en begon trompet spelen toen hij tien was. Hij had het geluk dat hij altijd omringd was door muziekliefhebbers in zijn familie. Hij zegt dat zijn echte inspiratie afkomstig is van zijn moeder, die hem in al zijn inspanningen om muzikant te worden gesteund heeft. In 2017 had hij zijn eerste grote solo-optreden met een Gill Evans Project, tijdens het “Big Day Festival”, met de Codarts Big Band in De Doelen in Rotterdam, onder leiding van Ryan Truesdell. Hij  speelt nu met verschillende bands/groepen, waaronder ''Codarts young talent big band'' en zijn 'Pandora Project''.

Matheus Nicolaiewsky (Contrabas) is een Braziliaanse bassist in Nederland. Stevig verankerd in de jazz traditie, wisselt hij tussen de elektrische bas en de contrabas met vloeiendheid, veelzijdigheid en muzikaliteit in een breed scala aan muzikale stromingen. Door zijn unieke manier van basspelen is hij zeer gevraagd voor werken als sideman en solist in de Europese jazzscene en wereldwijd.

Het Quintet zal muziek spelen van een van de grootste hardbop-kwintetten aller tijden: het Cannonball Adderley Quintet. Je kunt verwachten dat het heel swingend en energiek zal zijn!

EN

Camille Prenant (Piano)  discovers jazz with Erroll Garner when he is ten years old, growing up in Paris. He studied in France with Philippe Milanta and Patrick Villanueva and in the Netherlands with Rob Van Bavel and Eric Ineke. Well anchored in jazz tradition, his energic sound and swinging style allowed him to share the band stand with great artists across Europe, as a side man and a leader.

He is now very proud of presenting his Dutch Quintet with amazing musicians from the Netherlands. Starting with the greatest of all…


Sir Eric Ineke
(Drums) started his career in the sixties. Drummers like Philly Joe Jones and Elvin Jones were his inspiration. In 1969 he made his first record with Ferdinand Povel. From the seventies on Eric played in the legendary Rein de Graaff/Dick Vennik Quartet, The Ben van den Dungen/Jarmo Hoogendijk Quintet and The Piet Noordijk Quartet. During his career he recorded numerous CD’s and toured with many great American jazz musicians like Dexter Gordon, Johnny Griffin, George Coleman, Al Cohn, Jimmy Raney, Barry Harris, Eric Alexander, Grant Stewart and David Liebman. He teaches at the jazz department of the Royal Conservatoire in The Hague and is giving Masterclasses over the whole world.


Marco Bernardi starts to study saxophone at age 10, and after completing his studies in classical music, wins a scolarship in Siena Jazz Summer Courses following lessons with Reuben Rogers, Miguel Zenon, Greg Osby, John Taylor, Jeremy Pelt, Anders Jormin and many others Thanks to the advices received in Siena, start his Jazz studies in Royal Conservatorium of The Hague under the guidance of John Ruocco. Completes the Master program in the Amsterdam Conservatorium taking lessons from Simon Rigter and partecipating in the erasmus program with Temple University in Philadelphia, coming in contact and learning from Dick Oats, Terrell Stafford, Tim Warfield and Tim Green. Now he teaches and performs as a stable musician in Netherlands and Europe.


Daniel Clason (Trumpet) was playing the organ in a church from the age of 6 and later started to play trumpet when he was 10. He was fortunate to have always been surrounded by music lovers in his family. He says his real inspiration comes from his mother who has supported him in all his efforts to be a musician. In 2017 he had his first major solo performance with a Gill Evans Project, during the “Big Day Festival”, with the Codarts Big Band at De Doelen in Rotterdam, led by Ryan Truesdell. He now plays with various bands/groups, including ''Codarts young talent big band'' and his “Pandora Project''.


Matheus Nicolaiewsky (Double Bass)  is a Brazilian bassist based in the Netherlands. Firmly grounded in the Jazz Tradition, he transitions between the electric bass and the double bass with fluency, versatility and musicality in a vast range of musical strands. His unique way of playing the bass has made him highly requested for works as a side- man and soloist in the European jazz scene and worldwide.


The Quintet will play music from one the greatest hardbop quintet of all times : the Cannonball Adderley Quintet. Great Swing and energy are to be expected!