Zondag 3 april 2022 15.00 uur

Nieuwe serie van muzische portretten van bekende Hagenaars. Als eerste: Robin Lutz, filmer en schrijver.

a Lutz en Toonder

De Haagse Kunstkring presenteert een geheel nieuwe serie ‘Muzische portretten van bekende Hagenaars’. Een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Letteren, Theater, Film én Muziek! Het eerste muzische portret is op 3 april om 15.00 uur in de Albert Vogelzaal:een unieke gelegenheid om Robin Lutz als meesterverteller en filmer te ervaren!

“Voor deze gelegenheid heeft de organisatie gedacht om de Haagse Kunst Kring voor de 3e april om te dopen tot: De Haagse Kleine Klub. Een goedbedoeld gebaar maar misplaatst. De Kleine Club is een club van notabelen in Rommeldam en de Haagse Kunst Kring is een club voor kunstenaars en die twee groeperingen leven op gespannen voet met elkaar. Dat weet een ieder.

Dat in het omdopen ernstige taalfouten gebezigd worden is niet tot de organisatoren doorgedrongen. Dit geldt ook voor het affiche waar op platte en stuitende manier de twee heren, waar het deze middag om draait, zijn weergegeven. Niets is deze organisatie blijkbaar te veel om met hun platitudes publiek te trekken.

De ‘vertellende heren’ mogen hopen dat het litteraire gehalte van deze middag op een hoger niveau zal plaatsvinden en dat het publiek zijn afkeuring zal tonen aan de platte PR campagne door hun hoogstaande aanwezigheid. Geen nieuwe platitudes meer, geen toegang voor rapaille maar niveau.

Om dat te waarborgen hebben de ‘vertellende heren’ gevraagd om deze litteraire middag muzikale te omlijsting door het ‘live’ uitvoeren van enkel nocturnes gespeeld door een ‘heer op piano’. Op het repertoire staan nocturnes van Frederick Chopin en zijn inspirator John Field.

De sprekers zullen de bezoekers kennis laten maken met een herenziel! En niet met een zielige heer, als men begrijpt wat ik bedoel?

Wij hopen dat deze middag een beter niveau zal hebben dan de PR campagne doet vermoeden.

Robin Lutz (een vertellent heer.)”


Toegang leden €10; niet-leden € 15

Kaarten