Beeldende Kunst

k Willem Kloppers

De afdeling Beeldende Kunst organiseert samen met de andere afdelingen multidisciplinaire presentaties rond een thema. Deze cross-over zit in het DNA van de Haagse Kunstkring. Beeldende kunst, design, literatuur, theater en muziek treden dan gezamenlijk voor het voetlicht.

Ook zijn er thematentoonstellingen. De leden van de afdeling Beeldende Kunst en Design & Architectuur laten dan zien hoe zij geïnspireerd worden door een actueel thema of uitgangspunt. Eén keer in het jaar presenteert de Haagse Kunstkring zijn nieuwe leden in de tentoonstelling met de veelzeggende naam Vers bloed. Driemaal per jaar is er een week gereserveerd voor actuele ontwikkelingen in de kunst.

We laten graag zien wat er in andere kunstenaarscollectieven leeft. Regelmatig zijn die te gast in onze expositieruimtes. Soms in de vorm van een uitwisseling.

De andere expositieperiodes, steeds een maand, staan de zalen ter beschikking van individuele leden. Zij exposeren in solo-, duo- of groepstentoonstellingen.

De afdeling Beeldende Kunst is met meer dan 230 kunstenaarsleden de grootste van de Haagse Kunstkring. Alle leden zijn getoetst op professionaliteit en kwaliteit. Binnen dit ledenbestand zijn bijna alle richtingen en stromingen in de beeldende kunst vertegenwoordigd.

In het gebouw aan de Denneweg zijn vijf expositieruimten: de Lange zaal, de Hoge zaal, de Bovenzaal (Albert Vogelzaal), de Beeldentuin en de Vitrine.