Beleidsplan

Functies in het culturele veld
1. Tentoonstellingsruimte en podium voor kunstenaars in alle kunstdisciplines: beeldende kunst, design, architectuur, theater, film en letteren, muziek, dans, enzovoort.
2. Ruimte voor kunstzinnige experimenten en vernieuwingsactiviteiten.
3. Ontmoetingsruimte en plek voor ideeënuitwisseling van kunstenaars en mensen die kunst belangrijk vinden, vooral ook beginnende kunstenaars.

Positionering
De Haagse Kunstkring onderhoudt contacten met andere verenigingen van kunstenaars en kunstliefhebbers. We laten graag zien wat er in andere kunstenaarscollectieven leeft. Regelmatig zijn die te gast in onze expositieruimtes, soms in de vorm van een uitwisseling. De Haagse Kunstkring ziet het belang in van samenwerking met Haagse opleidingsinstituten als de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en Koninklijk Conservatorium, en met de Openbare Bibliotheek en Stroom.
De Haagse Kunstkring is een levendige ontmoetingsplek voor kunstenaars vanuit diverse disciplines. Omdat kunstenaars ook elders actief zijn, ontspint zich vanuit het pand aan de Denneweg een zich steeds vernieuwend breed netwerk over heel Den Haag en daarbuiten. Steeds vaker presenteren de kunstenaars zich in leegstaande ruimtes in de vorm van pop-up activiteiten. Ook het Buurtschap 2005 werkt graag samen met de Kunstkring in de vorm van kunst in winkels en bedrijven, en optredens van dichters.

Haagse Kunstkring een podium voor het Haagse publiek
Alle tentoonstellingen en presentaties zijn voor iedereen toegankelijk. De Haagse Kunstkring is de plek voor tentoonstellingen en voorstellingen met een kwalitatief hoog karakter door professionele kunstenaars.

Reguliere en specifieke activiteiten
- Ruim twintig tentoonstellingen met beeldende kunst, architectuur en vormgeving
- Concerten met nadruk op hedendaagse componisten
- Lezingen
- Voordrachten: literaire salons, letterenborrels
- Modeltekenbijeenkomsten
- Ontmoetingsbijeenkomsten: maandelijkse maaltijd, leesclubs
- Excursies

Plannen
Het belangrijkste beleidsvoornemen is nog meer jonge kunstenaars aan te trekken en hen te inspireren tot grensverleggende projecten. Den Haag beschikt over invloedrijke kunstopleidingen en een actieve kunstwereld. De Haagse Kunstkring kan daarin een belangrijke rol spelen. Zo breed mogelijke hulp van buiten, bijvoorbeeld door vrijwilligers, is daarbij belangrijk.

Cultureel ondernemerschap
De Haagse Kunstkring staat financieel op eigen benen. De contributies van de leden zijn de voornaamste inkomstenbron. Ook zijn de meeste tentoonstellingen gericht op verkoop van kunst. Door subsidies krijgt de Haagse Kunstkring ondersteuning van allerlei fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 1818 voor speciale projecten. Daarnaast worden manifestaties mogelijk gemaakt door incidentele sponsors.

Internationale verbanden
Den Haag is een stad met ambassades en veel expats. De Haagse Kunstkring moet daarop inspelen met contacten tussen studenten van de Academie (tentoonstellingen van nieuwelingen), het Koninklijk Conservatorium (deze een podium bieden voor try-outs of eindexamenprogramma's). Contacten met ambassades, op bepaalde landen gerichte tentoonstellingen en/of uitvoeringen. Aansluiten bij de actualiteit van bijvoorbeeld tentoonstellingen (lezingen) of opvoeringen (toneel, opera enz.).
De aanwezigheid van ambassades kan veel beter benut worden. We willen graag meer inzetten op het versterken van de Europese netwerken door uitwisseling van kunst en kunstenaars.

Educatie
De Haagse Kunstkring ziet het belang in van kunsteducatie. Het contact met de kunstschool Art-S-Cool in Den Haag wordt verder uitgewerkt. Het doel is om kinderen, hun ouders en bewoners in aanraking te brengen met kunst en het organiseren van spraakmakende kunstprojecten in de wijk. Kunstenaarsleden van de Haagse Kunstkring hebben een belangrijke rol daarin.

Publiciteit
• Social media: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
• Website: in 2017 geheel vernieuwd
• Wekelijkse digitale nieuwsbrief
• Maandagenda: digitaal en in papieren versie
• Pers: persberichten