Lizan van Dijk
Lizan van Dijk
BEELDENDE KUNST
Enclosure 2
Enclosure 8
Expositie 2
Past 11
Past 7
Reïntegratie
Lizan van Dijk zegt over haar schilderijen:
"Iets in de buitenwereld intrigeert mij en door deze impressie uit te werken, wordt zij blijvend deel van mijn binnenwereld. Dit zichtbaar maken op het doek van mijn binnenwereld gebeurt in fases. Laag na laag bouw ik aan de uiteindelijke vorm. Ik gebruik daarvoor die technieken en materialen die daartoe geëigend zijn. Mijn grotendeels abstracte werken bestaan uit uiteenlopende materialen, maar de dragende factor is de acrylverf.
Tijdens het werken komt er een stroom van associaties op gang. Deze stroom brengt mij dichterbij datgene wat het doek van mij wil. Het is een constant zoeken naar evenwicht tussen de verf en de andere materialen. De spanning die dit opwekt vindt zijn weerslag op het doek.
Mijn doeken kunnen een harde constrsterende sfeer uitstralen. Mijn meer diffuse werken kunnen bij de toeschouwer een behoefte oproepen om te weten wat er achter dat diffuse licht schuilt.
Deze werken zijn beiden een aspect van mijn wezen. Zij zijn wat groot uitgevallen visitekaartjes. Zij staan garant voor een wezenlijke ontmoeting."
Lizan bouwt haar objecten op uit allerlei materialen. Deze veelal gerecycelde materialen worden met zorg gezocht en geselecteerd voor hun nieuwe functie. De combinaties van o.a. hout, metaal, kunststof, epoxy en textiel zorgen vaak voor verrassendevormen en sterke composities.
Serie 'Enclosure" staat voor omheining, beperking, beslotenheid. Het gaat over schilderen als een keuzeproces binnen begrenzing. De omheining geeft beperking, maar ook bescherming. Het gaat over ups en downs. Hoe diep durf ik te gaan, dreigend gevaar, over durven geven aan een onbekende diepte. Dit werk ik uit in het onderwerp van het donkere gat, met de ladder die de keuze symboliseert: je kunt afdalen, maar je kunt ook opklimmen. Je kunt je verzoenen met de begrenzingen, je kunt ze ook doorbreken.
Lizan van Dijk
235312000