Ton van Kalmthout
Ton van Kalmthout
LETTEREN THEATER FILM
Ton van Kalmthout is senior-onderzoeker literatuurgeschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam en bijzonder hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden.
Hij behaalde zijn doctoraalexamen in de Nederlandse Taal- en Letterkunde cum laude aan de universiteit van Nijmegen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Muzientempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914. Hij werkte als leraar Nederlands en doceerde letterkunde aan de lerarenopleidingen Nederlands van de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Leiden. Ook werkte hij als docent en onderzoeker bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is Ton van Kalmthout senior-onderzoeker bij het Huygens Instituut. Daarnaast werd hij in 2020 benoemd tot hoogleraar in Leiden.
Hij publiceerde ca. 75 artikelen en hoofdstukken in bundels, merendeels over culturele genootschappen, de geschiedenis van het literatuuronderwijs en de filologie, en de nationale en internationale verspreiding en receptie van literatuur in de negentiende en twintigste eeuw.
Ton van Kalmthout
...