Gerrit Vennema
Gerrit Vennema
LETTEREN THEATER FILM EN MUZIEK
GERRIT VENNEMA (Bolsward, 1953) is als dichter en componist/tekstschrijver lid van de afdelingen Letteren en Muziek van de Haagse Kunstkring.
Hij draagt voor uit eigen werk op landelijke poëziefestivals en open podia en organiseert zelf ook literaire programma’s.
In de poëziereeks "De Waterspuwer" publiceerde hij 11 dichtbundels (zie verderop voor de titels). In 2018 verscheen bij Uitgeverij U2pi "Op deze plek te staan, een rondgang door Den Haag in (30) gedichten".
Terugkerende thema’s in zijn werk zijn: liefde en erotiek, beeldende kunst en muziek, de grote stad, mens en natuur, de samenleving, het schrijverschap, tijd, geschiedenis en vergankelijkheid.
Meerdere malen leverde hij bijdragen aan literair tijdschrift Extaze, waaronder de nummers over Couperus en Kellendonk. Ook verschenen gedichten in Nynade, Poëziepunt.gl, Schoon Schip, Pandora en VredesMagazine.
Sinds 2016 is zijn gedicht "Schouwburgbezoek" te lezen op een muur in de Koninklijke Schouwburg.
Hij is schrijver van het "Haagse Kunstkringlied" t.g.v. het 125 jarig jublileum; en van de gedichten "Atlantikwall revisited" bij de Atlantikwall-route door Den Haag, "Herinnering aan een dag" over het Bezuidenhout-bombardement en "Bodega De Posthoorn" bij 75 jaar aan het Lange Voorhout (04.09.2020).
In de pers kreeg zijn werk aandacht van Telegraaf, Gaykrant, Den Haag Centraal, De Haagse Tijden en Meander.
Zijn gedichten wonnen prijzen bij El Hizjra, Singer Laren en Rinke Tolman Poëzieprijs 2017.

Als componist/tekstdichter heeft hij ruim 475 songs geschreven in het Engels, Duits en Nederlands en in vele idiomen, van folk-rock, pop, blues en jazz, tot chansons en art-songs, een Koningsdaglied en kinderliedjes (incl. Sinterklaas- en kerstliedjes).
Zijn werk is regelmatig door vocalisten uitgevoerd in clubs en theaters in Nederland en New York en uitgezonden op radiostations in Nederland, de V.S. en Canada en op de Belgische nationale televisie.
Zijn lied “Ugly Old Town” (Duitse vert. “Hässliche Stadt”) won in 1987 de 2e prijs op het compositiefestival “Not the same old song” te Amsterdam, vertolkt door de Amerikaan Jerry Sheldon, en werd in 1994 door zangeres Lils Mackintosh opgenomen op haar album met jazz-standards.
Verder bracht formatie CHABLIZ rond zangeres Petra de Winter al 7 van zijn songs uit op CD (www.chabliz.com) en heeft tango-orkest Orquesta Tipica Del Mosa zijn “Blöder Tango” op het repertoire, in een arrangement van Gerard van Duinen.
Als schrijver is hij lid van BUMA/STEMRA (1030699) en als uitgever van ASCAP, USA, met Incredible Luck Music Publishing Co.

In de poëziereeks "DE WATERSPUWER" verschenen:
"Scherven zomerlucht", 2006; "Seizoenen en wandelgedachten", 2007; "Een god voor even", 2008; "Als in Arcadië", 2009; "Terug op eigen bodem", 2010; het 2-talige "Wereldnieuws", 2011, over zijn Amerikaanse jaren; "Zolderbeelden/Een zachte krijger", 2012; "Maskers en stadsgezichten", 2015; "Woorden van het naseizoen", 2017; "Half uit de onderstroom", 2020; en "En nu de wereld", 2021.
(Te vinden op kelbo.nl, vanbrugboeken.nl en vrolijk.nu)
Gerrit Vennema
0