Eelco van der Waals
Eelco van der Waals
LETTEREN THEATER FILM
Bewegingsspel
De Oude Zaal
Klassenfoto
Lavanda
Leven en dood
Made in Portugal
Onzegbaar
- In 1956 geboren in Amsterdam in een familie met veel dichters, opgegroeid met poëzie, schrijft gedichten vanaf zijn elfde jaar
- Werkzaam als stenograaf bij Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag

Eerder werkzaam als
> assistent van uitgever Phil Muysson voor Uitgeverij BZZTôH, Den Haag
> uitgever en redacteur van Uitgeverij AHA Books - Art History Architecture, Amsterdam
> redacteur gemeente Amsterdam
> directeur van VBA Registratie & Redactie, Amsterdam

Maatschappelijke activiteiten
- oprichter en secretaris van Stichting Opmaat, Den Haag
- oprichter en redacteur van kunsttijdschrift Retirade, Den Haag
- oprichter en secretaris van de Vereniging Vrienden van de Plantage, Amsterdam
- jurylid van de Plantage Poëzieprijs, Amsterdam
- oprichter en secretaris van de Stichting Vrienden van de Hofvijver, Den Haag
- secretaris en jurylid van de Hofvijver Poëzieprijs, Den Haag
- initiatiefnemer van poëziepagina Hetmooiste Gedicht, Facebook
- oprichter van de Haagse Poëzieroute, Den Haag
Eelco van der Waals
6