Financieel jaarverslag 2019

N.B. Het bestuur zou dit financieel verslag over 2019 voorleggen aan de ledenvergadering die op 30 maart 2020 gepland was. Door de coronamaatregelen kon deze vergadering niet doorgaan. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

De kascommissie heeft het concept-verslag gecontroleerd en akkoord bevonden.