Kunstliefhebber?

Word lid van de Haagse Kunstkring!

Als je geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, dan kun je op een eenvoudige manier in contact komen met de vereniging. Je bent dan kunstlievend lid van de Haagse Kunstkring. Tevens ondersteun je daarmee de vereniging financieel en ontmoet je andere kunstlievende leden. En dat is vooral gezellig en leuk. Je geniet van kunst en komt op een laagdrempelige manier in contact met de kunstenaars .

Verder
- Het is mogelijk om actief mee te doen in de vereniging.
- Je wordt persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten via e-mail.
- De meeste activiteiten zijn gratis, er hoeft geen entree te worden betaald.
- 50% korting op de modeltekenavonden.
- Aanschuiven bij de aanschuifmaaltijd, tegen een geringe prijs.
- Veel activiteiten worden geopend en afgerond met een hapje en drankje.
- 5% korting bij aankopen in de galerie.

Kosten lidmaatschap
Kunstlievende leden betalen € 130,- contributie per jaar.
Houders van een geldige Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 65,- per jaar.
De contributie loopt per kalenderjaar. Als je in de loop van het jaar lid wordt, dan gaat de plicht tot het betalen van contributie in met de maand die volgt op de maand waarin je lid wordt.

Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek dat je kunstlievend lid van de Haagse Kunstkring wilt worden.


Ben je wel geïnteresseerd in beeldende kunst, muziek, design, letteren of toneel, maar heb je weinig gelegenheid of tijd om van de activiteiten van onze vereniging te genieten? Steun de Haagse Kunstkring dan als Vriend.

Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek dat je Vriend van de Haagse Kunstkring wilt worden.


Werkende leden

Werkende leden zijn niet alleen lid van de vereniging maar ook van een (of meer) van de vier afdelingen. Het werk van kunstenaars die lid willen worden, wordt getoetst op kwaliteit en professionaliteit door een ballotage. Na een positieve beoordeling kan de Haagse Kunstkring ook jouw podium zijn.

Beeldende Kunst

Bij de ballotage voor de afdeling Beeldende Kunst wordt gelet op:
- beeldkracht: is het getoonde werk in staat tot verwondering/ontroering/emotie?
- authenticiteit: is er sprake van een eigen handschrift, een statement, een duidelijke visie?
- vakmanschap: beheersing van de vaardigheden die bij het soort werk horen dat ingeleverd wordt
- ontwikkeling: het werk of de documentatie geeft een beeld van groei en ontwikkeling of een aanzet daartoe.

Presentatie, waaronder ook de meegestuurde documentatie, krijgt aandacht, maar telt niet evenredig mee.

Drie keer in een jaar is er een ballotage voor beroepsmatige beeldend kunstenaars. In 2021 is dat in de loop van juni en op maandag 13 september (alles onder voorbehoud).
Het werkend lidmaatschap van de afdeling Beeldende Kunst van de Haagse Kunstkring is uitsluitend bedoeld voor beroepsmatige beeldend kunstenaars. Als je dat niet bent, dan kun je niet aan de ballotage deelnemen. Je kunt natuurlijk wel kunstlievend lid worden.

Procedure
Per keer wordt het werk van maximaal tien kunstenaars bekeken. Voor de ballotage moet je je vooraf aanmelden: vraag per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. het aanmeldingsformulier aan. Als je dit tijdig ingevuld terugstuurt ontvang je enkele weken voor de ballotage een uitnodiging om je werk te brengen met de precieze datum.
Op de dag van de ballotage lever je je werk tussen 13.00 en 15.00 uur in bij de tentoonstellingszaal op de eerste verdieping van de Haagse Kunstkring. De beoordeling vindt 's avonds plaats en de volgende dag kun je het werk tussen 13.00 en 15.00 uur weer ophalen. Je krijgt binnen enkele dagen per e-mail bericht over toelating of afwijzing. Over de uitslag is geen correspondentie of discussie mogelijk.

Wat moet je inleveren?
1. Recent werk, niet ouder dan drie jaar, in één techniek, liefst een eenheid vormend. Op het aanmeldingsformulier staan richtlijnen voor de aantallen per techniek.
2. Curriculum vitae
3. Documentatiemateriaal over uw werk

De ballotagecommissie bestaat uit een voorzitter en 6 leden van de afdeling Beeldende Kunst uit verschillende disciplines binnen de beeldende kunst. Door de brede samenstelling van de commissie streven we naar een zo objectief mogelijke beoordeling. De commissie bespreekt iedere inzending serieus en uitgebreid. In de discussie wordt afgewogen of je inzending 'voldoende kwaliteit' heeft om je als lid van de vereniging toe te laten. Na de discussie wordt er gestemd: voor toelating is een meerderheid van stemmen nodig.

De ballotagekosten bedragen € 30,-. Dit bedrag moet vóór de ballotage ontvangen zijn op rekening NL89 RABO 0179 9015 40 van de Haagse Kunstkring, Den Haag. Wanneer je als lid wordt aangenomen, wordt dit bedrag op de contributie in mindering gebracht.


Design & Architectuur

Om werkend lid van de afdeling Design en Architectuur te kunnen zijn, moet je:

- een beroepsopleiding hebben genoten in de discipline waarvoor je het werkend lidmaatschap aanvraagt, dan wel vijf jaar opleiding/ervaring in de praktijk hebben gehad;
- zelfstandig of in dienstverband werkzaam zijn als vormgever;
je werk (ontwerpen, prototypes en eindproducten) door middel van publicaties, producties en tentoonstellingen presenteren;
- lid zijn van een (beroeps-) vereniging in de discipline waarvoor het werkend lidmaatschap wordt aangevraagd.

Als je fotograaf, edelsmid of keramist bent en met je werk wilt exposeren bij de Haagse Kunstkring, dan is het noodzakelijk dat je enkele voorbeelden van je werk ter beoordeling laat zien op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Het gaat dan om 10 foto’s, 5 sieraden of 5 keramiek objecten. Het bestuur zal zich voor een deskundig advies wenden tot leden van de Haagse Kunstkring die het daarvoor geschikt acht. In het algemeen zullen dat collega’s zijn.

Als je werk tot autonome kunst gerekend moet worden kun je deelnemen aan een ballotage van de afdeling Beeldende Kunst. Vraag in dat geval het betreffende aanmeldingsformulier aan bij de Haagse Kunstkring (zie hierboven onder 'Beeldende Kunst').

Procedure
Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om werkend lid van de afdeling Design & Architectuur te worden. Je ontvangt een aanmeldingsformulier. Vul dit in, stuur het terug en voeg een curriculum vitae met relevante gegevens bij. Je ontvangt per e-mail bericht met de reactie van het bestuur op je aanmelding.

 

Muziek / Letteren, Theater en Film

Om werkend lid te kunnen worden van de afdeling Muziek of van de afdeling Letteren, Theater en Film moet je aantonen dat je professioneel actief bent op het werkterrein van deze afdelingen.

Procedure
Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om werkend lid van de afdeling Muziek óf van de afdeling Letteren, Theater en Film te worden. Je ontvangt een aanmeldingsformulier. Vul dit in, stuur het terug en voeg een curriculum vitae met relevante gegevens en een motivatie voor het lidmaatschap bij. Je ontvangt per e-mail bericht met de reactie van het bestuur op je aanmelding.

 

Kosten lidmaatschap als werkend lid (professioneel kunstenaar)
- Werkende leden betalen € 105,- contributie per jaar.
- Houders van een Ooievaarspas betalen de helft van de contributie: € 52,50 per jaar.

Tot slot... De Haagse Kunstkring functioneert zonder directe overheidssubsidie. Dat kan alleen doordat zoveel leden trouw zijn aan de vereniging. De contributie is de belangrijkste inkomstenbron van de Haagse Kunstkring! Door je lidmaatschap maak je het mogelijk dat de Haagse Kunstkring alle genoemde functies voor zijn leden vervult en kan blijven vervullen.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het kan worden opgezegd, schriftelijk of per e-mail, maar uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar. Je krijgt altijd een bevestiging van de ontvangst van je opzegging.