Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in het gebouw van de Haagse Kunstkring aan de Denneweg 64 in Den Haag.


 

Vrijdag 1 t/m zondag 3 oktober 2021
Uitvoering van de familieopera 'De lijsterprinses', gecomponeerd door Rixt van der Kooij.