Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.

Dinsdag 4 oktober 2022    20.15 uur

Vrijdag 7 oktober 2022  19.00-22.15 uur

Vrijdag 2 december 2022 19.00-22.15 uur

Vrijdag 4 november 2022 19.00-22.15 uur