Concerten

Tenzij anders vermeld, vinden alle vermelde activiteiten plaats in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag.

Zondag 18 december, 12.00 tot 13.00

Vrijdag 2 december 2022 19.00-22.15 uur

Donderdag 15 december 2022, 20.00 uur

Zondag 4 december 2022 11.00 uur

Vrijdag 16 december 2022 20.15 uur