Volgens de statuten stelt de Haagse Kunstkring zich ten doel:

* het stimuleren van de scheppende werkzaamheid van kunstenaars;
* het bevorderen van belangstelling voor de kunst;
* het bevorderen van onderling begrip en samenwerking tussen kunstenaars;
* het behartigen van de belangen van kunstenaars;
* het bevorderen van contact tussen kunstenaars en belangstellenden in de kunst;
* het bevorderen van de integratie van kunst en maatschappij.


Volgens de statuten wil de Haagse Kunstkring dit doel te bereiken door:

* het aan de orde stellen van vraagstukken op het gebied van de kunst;
* het organiseren van culturele evenementen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen, instellingen, natuurlijke of rechtspersonen;
* het ontwikkelen van initiatieven die de integratie van kunst en maatschappij bevorderen;
* het bevorderen van de verkoop dan wel van de uitvoering van werk van kunstenaars;
* het houden van een sociëteit als ontmoetingsmogelijkheid van de leden;
* het plegen van overleg met de overheid, instellingen of anderen, werkzaam op het gebied van de kunst;
* het besluiten tot manifestaties van de vereniging of afdelingen;
* alle andere wettig geoorloofde middelen.