Samenstelling bestuur Haagse Kunstkring 1891-nu


Algemeen voorzitter

1 mei 1891 tot 18 november 1894 Théophile de Bock

18 november 1894 tot 2 mei 1919 mr.dr. W.F.W.G. Snijder van Wissenkerke

2 mei 1919 tot 14 november 1922 mr.dr. H.J. Romeyn

14 november 1922 tot 30 juni 1926 ir. A. Broese van Groenou

30 juni 1926 tot 27 februari 1932 Albert Vogel sr.

22 december 1932 tot 14 december 1938 H.van der Kloot Meyburg

14 december 1938 tot 8 mei 1942 A.H. Wegerif

8 mei 1942 tot 16 december 1945 Gerard Jacobus van Haersma Buma

16 december 1945 tot 13 februari 1952 C.A. Abspoel

13 februari 1952 tot 2 maart 1954 dr. A. Henkemans

2 maart 1954 tot 2 juni 1958 Charles Stok

2 juni 1958 tot 1 november 1966 mr. Piet Cleveringa

1 november 1966 tot 17 december 1970 Kees de Bruyn

17 december 1970 tot 19 november 1971 drs. André Lüske

16 december 1971 tot 11 december 1972 Antal Sivirsky

11 december 1972 tot 21 augustus 1975 mr. Frans baron van Voorst tot Voorst

21 augustus 1975 tot 23 november 1981 Albert Vogel jr.

23 november 1981 tot 1 november 1983 mr.drs. Eddy Hof

1 november 1983 tot 30 maart 1984 Ad van Dijk

30 maart 1984 tot 7 april 1987 mr. Maarten Vrolijk

7 april 1987 tot 3 juni 1988 Ad van Dijk

3 juni 1988 tot 26 oktober 1988 drs. Henk Overduin

26 oktober 1988 tot 25 april 1989 Ad van Dijk

25 april 1989 tot 25 april 1990 mr. Willem Canneman

30 mei 1990 tot 5 maart 1991 mr. Jan Verstegen

5 maart 1991 tot 5 juli 1995 drs. Jurri Rooyackers

5 juli 1995 tot 28 april 2008 Paul Combrink

28 april 2008 tot 3 maart 2015 Leo Hamer

3 maart 2015 tot 21 maart 2016 Nico Dijkhuizen

21 maart 2016 tot 24 juni 2019 Will van Sebille

24 juni 2019 tot 18 februari 2020 dr.ir. Huub Thomas

18 februari 2020 tot 26 mei 2021 dr. Bert Nieuwpoort

van 26 mei 2021 tot 22 maart 2022 vacant

vanaf 22 maart 2022 Anita Poolman


Algemeen secretaris

9 februari 1892 tot 1 augustus 1892 J.C. v.d. Tol

1 augustus 1892 tot 1 augustus 1893 Adolf Lange

1 augustus 1893 tot 1 augustus 1894 Jurriaan Kok

2 oktober 1894 tot 1896 D.J.R. Jordens

1896 tot 23 november 1901 mr. S. Jules Enthoven

23 november 1901 tot 8 november 1902 G.D. Gratama

8 november 1902 tot 24 december 1902 W. Martin

24 december 1902 tot 17 januari 1903 D.J.R. Jordens

17 januari 1903 tot 1 augustus 1904 A. Coert

11 augustus 1904 tot 1 augustus 1910 Joh. D. Looyen

1 augustus 1910 tot 3 februari 1913 E. Polak Daniels

3 februari 1913 tot 1 augustus 1919 G.J. van Haersma Buma

1 augustus 1919 tot 1 januari 1922 Jan Wils

1 januari 1922 tot 1 maart 1922 Fokko Mees

1 maart 1922 tot 10 november 1922 August Heyting

10 november 1922 tot 11 juni 1924 J.F.J.L. Ezerman

11 juni 1924 tot 18 februari 1925 H. Lankhout

18 februari 1925 tot 30 juni 1926 Ch.V. Aarsse

30 juni 1926 tot 1 augustus 1928 J.F.J.L. Ezerman

20 februari 1928 tot 12 december 1934 Cornelis Kloos

12 december 1934 tot 11 december 1935 J.F.J.L. Ezerman

11 december 1935 tot 1 augustus 1937 J.C. Sonneborn

1 augustus 1937 tot 1 maart 1939 Charles Stok

... tot ... ir. Hein von Essen

26 oktober 1942 tot na 20 november 1944 Bertha von Essen

... tot 29 december 1945 ir. F.H. Warnaars

29 december 1945 tot 13 februari 1952 Charles Stok

13 februari 1952 tot 2 maart 1954 Nico Wijnen

2 maart 1954 tot 18 december 1958 Willem Pauwels

18 december 1958 tot 12 maart 1962 Wim Gijsen

12 maart 1962 tot 28 april 1969 mr. R.A.M. Thunnissen

28 april 1969 tot 17 december 1970 Thea Twaalfhoven

17 december 1970 tot 19 november 1971 mr. Pieter Klomp

16 december 1971 tot 25 april 1974 Ad van Dijk

25 april 1974 tot 7 mei 1975 mr. Alexander van de Pol

7 mei 1975 tot ... Thom Zomerschoe

17 juni 1976 tot 29 december 1976 Hans Janssen

4 april 1977 tot 19 april 1982 Joca van der Leest

19 april 1982 tot 1985 ir. Bob Busking

7 juni 1985 tot 24 maart 1986 Don Vermeire

24 maart 1986 tot 21 december 1989 Hanneke Ellerman

21 december 1989 tot 25 april 1990 Ellen Fernhout

30 mei 1990 tot 5 maart 1991 ir. Cor Westerduin

5 maart 1991 tot 15 april 1999 Ellen Fernhout

15 april 1999 tot 22 mei 2002 ir. Ben Stork

22 mei 2002 tot 28 april 2009 mr. Kaj van Oven

28 april 2009 tot 25 maart 2013 Els de Boer

25 maart 2013 tot 19 maart 2018 Nico Dijkhuizen

19 maart 2018  - 24 juni 2019 vacant

24 juni 2019 tot 21 september 2021 Ron Sikking

vanaf 21 september 2021 vacant


Algemeen penningmeester

1891 D.J.R. Jordens

1891 Jurriaan Kok

1894 tot 18 november 1894 W. Nijhoff

1897 tot 30 april 1898 W.F. Margadant

1911 P.A.M. Boele van Hensbroek

1912 mr. P. Drooglever Fortuyn

15 november 1915 tot 24 september 1917 A.C. Gebhard

21 januari 1918 tot ... G.A. v.d. Stok

1919 ir. J.M. Steffelaar

1922 H. Lankhout

1929 Dusseldorp

16 juli 1929 tot  minstens 21 december 1934 mr. L.J.Th. Bakker

26 oktober 1942 tot na 16 juni 1945 Eitel Ross

1946 tot 13 februari 1952 mr. L.J.Th. Bakker

13 februari 1952 tot 2 maart 1954 Charles Stok

2 maart 1954 tot 12 maart 1962 ir. Jan Piets

12 maart 1962 tot 1 november 1966 ir. K.G. Brummel

1 november 1966 tot 17 november 1969 Hans de Roo

17 november 1969 tot 17 december 1970 Joop Hoogeveen

17 december 1970 tot 19 november 1971 drs. Herman Koopman

16 december 1971 tot 11 december 1972 Fred van de Walle

11 december 1972 tot 1 augustus 1974 Chris Broos

1 augustus 1974 tot 7 mei 1975 mr. Alexander van de Pol

7 mei 1975 tot 24 april 1980 Wim Gevers

24 april 1980 tot 19 april 1983 Marnix van Abbe

19 april 1983 tot 3 juni 1988 Jan Kortenhorst

3 juni 1988 tot 25 april 1990 drs. Jan Terleth

30 mei 1990 tot 5 maart 1991 drs. Jurri Rooyackers

5 maart 1991 tot 1 augustus 1993 George Schmit

15 september 1993 tot 20 april 1998 Louis Schuerman

20 april 1998 tot 8 april 2003 Sjoerd Hiel

8 april 2003 tot 25 april 2012 Jacques Blom

25 april 2012 tot 2 september 2020 dr. Bert Nieuwpoort

vanaf 2 september 2020 Willem-Jan Telgenkamp


Voorzitter 1e afdeling (nu: afdeling Beeldende Kunst)

1891 Théophile de Bock

1894 Paul R. Rink

1895 Jan Toorop

1896 Philippe Zilcken

1896 H.J. Haverman

juli 1898 Théophile de Bock

16 november 1901 L. Storm van 'sGravesande

1903 G.D. Gratama

1905 C.J. Thijsen

12 november 1908 H. Buisman

1913 tot 26 november 1917 W. Roelofs jr.

1918 J.H. van Mastenbroek

1919 Georges Hogerwaard

1920 tot 1 september 1921 G.A.H. v.d. Stok

1922 J.V.C.M. Cossaar

1929 Chris de Moor

1933 tot 30 november 1937 Jan Franken Pzn.

1937 tot 25 mei 1939 ir. Hein von Essen

25 mei 1939 tot 1939 Jan van Heel

1939 tot 30 augustus 1940 A.B. Neujean

1940 Chris de Moor

op 1 augustus 1942 tot na 20 november 1944 Jan Franken

1946 tot na 1 augustus 1949 Willem Schrofer

op 1 augustus 1950 tot na 1 augustus 1953 Louis Meijs

op 1 augustus 1954 Herman Berserik

op 31 juli 1955 tot na 31 juli 1957 Louis Meijs

op 31 juli 1958 Gerard van Remmen

op 31 juli 1959 tot na 31 juli 1960 H. Pieck

op 31 juli 1961 George Lampe

november 1966 tot 21 januari 1968 Jan Roëde

1 oktober 1969 tot 1971 Lucy van Duyn

augustus 1971 tot 25 november 1974 Fred van de Walle

op 19 december 1975 tot 2 juni 1980 Ad van Dijk

2 juni 1980 tot 10 maart 1989 Jack Hellinga

10 maart 1989 tot 1 juli 1991 Pim Piët

16 september 1992 tot 8 maart 1994 Marius Quee

8 maart 1994 tot 5 maart 1996 Annemieke de Roy van Zuydewijn

5 maart 1996 tot 3 april 2008 Paul Combrink

3 april 2008 tot 24 april 2009 vacant

24 april 2009 tot 24 februari 2015 Peter van Loon

2015 tot 1 juli 2017 Bettina van Elk

van 1 juli 2017 tot 27 februari 2018 Hans la Hey

27 februari 2018 tot 1 januari 2019 Nienke van der Noordaa

vanaf 1 januari 2019 Hans la Hey

Voorzitter 2e afdeling (nu: Afdeling Design &Architectuur)

1891 A. van Delden

1895 J.H. Mialaret

1897 J. Limburg

1898 K. Sluyterman

1903 J. Kuyper

28 oktober 1905 tot 1930 Willem van Boven

1930 H. v.d. Kloot Meyburg

1932 Jan Wils

1936 H. van Zeggeren

1938 H. Fels

1939 C. Abspoel

op 1 augustus 1942 tot na 20 november 1944 ir. F.H. Warnaars

1945 tot 1949 ir. H.J.W. Thunnissen

op 1 augustus 1950 ir. J.F. van Hoytema

op 1 augustus 1951 tot na 1 augustus 1954 P. Verhave

op 31 juli 1955 tot na 31 juli 1957 A.J. van Eck

op 31 juli 1958 G.J. Heering

op 31 juli 1959 ir. F. van der Sluys

31 juli 1960 tot 1964 Gerrit Jan Heering

1964 tot 1968 ir. André Thunnissen

in 1968 tot 17 november 1972 ir. Cor Westerduin

17 november 1972 tot na 22 november 1973 Wim Tettero

4 april 1974 tot 2 april 1979 Guus van Lummel

2 april 1979 tot 11 mei 1981 dr. Chris Rehorst

11 mei 1981 tot 6 april 1983 Robert de Haas

6 april 1983 tot 18 april 1990 drs. Jurri Rooyackers

18 april 1990 tot 15 april 1993 Jan Kammeijer

15 april 1993 tot 15 juni 2012 vacant

15 juni 2012 tot 2015 Carlijn van Vlijmen

sinds 2015 vacant, sinds 2016 bestuur samengevoegd met bestuur afd. Beeldende Kunst


Voorzitter 3e afdeling (nu: Afdeling Letteren, Theater en Film)

1891 Marcellus Emants

1894 Thérèse Hoven

1895 Frits Lapidoth

1898 P.A.M. Boele van Hensbroek

1904 H. de Boer

1909 P.A.M. Boele van Hensbroek

1913 W.F. Margadant

1918 H. Borel

1920 L. Landry

1926 J. Fabricius

1927 Albert Vogel sr.

1933 tot 1936 Jan Ubink

1938 J.C. Sonneborn

1941 drs. F.P. Huygens

op 1 augustus 1942 tot na 20 november 1944 Jan van der Linden

1946 tot 1947 F. van Wel

op 20 november 1947 Jan Ubink

op 1 augustus 1949 tot 30 juni 1951 Albert Vogel jr.

30 juni 1951 tot 1955 Antal Sivirsky

op 31 juli 1955 tot na 31 juli 1958 Bert Bakker

op 31 juli 1959 tot na 31 juli 1961 prof. Sem Dresden

op 3 juli 1962 tot 12 januari 1972 Nico Wijnen

12 januari 1972 tot 26 augustus 1976 Erik Plooyer

26 augustus 1976 tot 26 februari 1979 Clara Eggink

26 februari 1979 tot medio 1979 Jaap Joppe

medio 1979 tot 30 maart 1983 Antal Sivirsky

30 maart 1983 tot 20 maart 1989 prof.dr. Nico Brederoo

20 maart 1989 tot 15 januari 2001 drs. Henri Mühl

15 januari 2001 tot 23 maart 2005 Tatiana Radier

23 maart 2005 tot 2005 Rein Edzard

tot 10 juli 2006 Jet Quadekker

10 juli 2006 tot 2 maart 2014 dr. Ruud Hisgen

2 maart 2014 tot 1 maart 2019 Ellen Fernhout

1 maart 2019 tot 1 juni 2020 Christien Kok

vanaf 1 juni 2020 Mar-Lin Schut

 

Voorzitter 4e afdeling (nu: Afdeling Muziek)

1891 Gottfried Mann

1894 Arnold Spoel

1898 Carel Oberstadt

1902 Dr. J.D. de Jong

1909 G. van Lammeren

1912 P.C. Brederode

1919 Henk v.d. Berg

1922 C. v.d. Elshoudt

1923 J.F.J.L. Ezerman

1924 Henk v.d. Berg

1924 J.F.J.L. Ezerman

1926 Henk v.d. Berg

1927 Hugo van Dalen

1937 Ari Vadesta

1939 P.C. Brederode

1940 Hugo van Dalen

1946 tot 1947 Eitel Ross

op 20 november 1947 tot na 1 augustus 1952 Theo van der Pas

4 november 1952 tot 12 december 1958 Paul Niessing

op 31 juli 1959 Wim Thijsse

op 31 juli 1960 tot na 31 juli 1961 Theo Olof

op 31 juli 1962 Sam Swaap

... tot ... André Lüske

op 17 november 1969 tot 17-11-1970 dr. Clemens von Gleich

in april en mei 1971 Otto Ketting

op 11 december 1972 tot 16 maart 1974 Chris Verhoog

16 maart 1974 tot 12 maart 1975 Ap Bronkhorst

12 maart 1975 tot 3 oktober 1977 samen met 3e afdeling (Letteren, Theater en Film)

3 oktober 1977 tot ... november 1981 Ap Bronkhorst

... november 1981 tot 26 februari 1984 Peter Beijersbergen van Henegouwen

26 februari 1984 tot 9 maart 1986 Peter Visser

9 maart 1986 tot 1 maart 1988 Everhard Spelberg

1 maart 1988 tot 10 april 1989 Willem Noske

10 april 1989 tot 5 april 1990 Onno Mensink

5 april 1990 tot 1 januari 1992 Erik Stotijn

1 januari 1992 tot 19 september 1996 Jaap Geraedts

19 september 1996 tot 1 september 2002 Otto Bentinck

1 september 2002 tot 2009 Els de Boer

2009 tot 2013 Tiziana Chessa

2013 tot 14 maart 2018 Adriaan Wouters

14 maart 2018 tot september 2020 Marco Kreiken

vanaf september 2020 vacant