Zondag 7 oktober 2018 17.00- 19.00 uur

Feestelijk programma rondom het 10-jarig jubileum van Stichting Beleef Taal, opgericht op initiatief van Anita Poolman. De stichting heeft in die jaren een veelkleurige caleidoscoop aan waardevolle en hartverwarmende voordrachten/voorstellingen/taalprojecten voor jong en oud ontwikkeld, begeleid en uitgevoerd.

Motto van het programma: "Laten we de ander ontmoeten om het leven kleur te geven." (Marc-Alain Ouaknin)

Stichting Beleef Taal 10 jaar

Toegang: vrijwillige bijdrage


"Taal is de poort naar jou naaste self" (Antjie Krog)

Stichting Beleef Taal bestaat 10 jaar! Sinds 2008 ontwikkelt, begeleidt en verzorgt Anita Poolman - geadviseerd en ondersteund door de Stichting - taalprojecten, voordrachten en (solo)toneelvoorstellingen voor jong en oud. Heel divers, maar de basis is altijd dezelfde gebleven: het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord in welke vorm en waar dan ook.

Op 7 oktober is er een feestelijk programma met een hapje en een drankje in de Haagse Kunstkring die menigmaal gastvrij zijn podium beschikbaar heeft gesteld voor producties van de Stichting. Aan het slot is de uitreiking van het eerste exemplaar van het boekwerkje ´Het leven is kostbaar´, verhalen en gedichten van vrouwen uit Laak/Spoorwijk die hebben deelgenomen aan het vertel- en schrijfproject 'Een snoer van parels'.