Zondag 2 september 12.00-18.00 uur

Onderdeel van het Uit-festival in Den Haag is de Cultuurmarkt. Ook de Haagse Kunstkring presenteert zich daar. Bij de kraam – standnr. 16 – is een bijzonder voorproefje te zien van de expositie in oktober: Bezield modernisme', gewijd aan onze oud-voorzitter Wegerif.

Vanuit de galerie naar de kraam toe kun je tussen 13.00 en 16.00 uur een speciaal evenement meemaken. Studenten van de KABK laten op een bijzondere manier werk zien van dichters, een singer-songwriter, beeldend kunstenaars en een ontwerper. Tussen 13.00 en 16.00 uur is de bar in de Haagse Kunstkring open. Kom ook en geniet mee.

 De Haagse Kunstkring is in 1891 opgericht om de interactie tussen allerlei kunstdisciplines te bevorderen. De term 'Gesamtkunstwerk' geïntroduceerd door Richard Wagner stamt ook uit diezelfde tijd. Nu leven we in een tijd waarin niet de drager, het materiaal, de verf, het brons, het belangrijkste is maar het idee, het concept.Onze wereld is zo ingrijpend veranderd dat het beeld belangrijker is dan de materialiteit ervan en het ambacht naar de achtergrond verschoven is.

De Haagse Kunstkring heeft een lange traditie en weet wat er aan deze ontwikkeling is vooraf gegaan. De Kunstkring bestaat uit meerdere afdelingen, die het 'geweten' vormen van die versmelting van disciplines.Zo is er naast de afeling Beeldende Kunst, een afdeling Design en Architectuur maar ook een afdeling Letteren, Theater, Film en een afdeling Muziek.

Deze afdelingen organiseren tentoonstellingen, lezingen en concerten van leden maar ook van niet-leden, die relevant zijn voor de ontwikkeling van het debat binnen de Kunstkring over dat samengaan van kunstvormen dat tegenwoordig 'cross-over' genoemd wordt.

Je kunt lid worden als je professioneel kunstenaar bent, maar ook als je als niet-kunstenaar van kunst houdt.Lid worden betekent dat je gratis of tegen een sterk gereduceerd bedrag de concerten, theatervoorstellingen of lezingen kunt bijwonen. Maar ook dat je mee kunt praten en denken over de rol van de kunst in deze tijd op de filosofieaavonden. Of dat je gedichten of verhalen kunt laten horen tijdens een literaire salon of model kunt tekenen of schilderen.

Er is heel veel mogelijk en dat is wat de oprichters van de Haagse Kunstkring destijds ook voor ogen hadden.