Zaterdag 16 november 2019 17.00 uur

Intermezzo rond half zes: Wim Tigges met ‘Hartstocht achter de horren’, een boek over Haagse romans rond 1900.

 Boek Wim Tigges

Iedereen welkom. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

Tweede van een tweemaandelijkse borrel met tussendoor een kort optreden door een kunstenaar. Intermezzo rond half zes: Wim Tigges met ‘Hartstocht achter de horren’, een boek over Haagse romans rond 1900 die een fascinerend inkijkje geven in het vaak onstuimige liefdesleven van de hoofdpersonen.

'Borrel met …’ is een onderhoudend informeel samenzijn van leden en ook niet-leden van de Kring. Een met wat kunst aangeklede borrel en steevast een intermezzo van 15 à 30 minuten door een kunstenaar. Deze keer komt Wim Tigges praten over zijn recente boek “Hartstocht achter de horren, Haagse romans rond 1900’. Het boek is ter plekke te koop.

Rond het jaar 1900 maakten zowel de Nederlandse letteren als de stad Den Haag ingrijpende ontwikkelingen door. De romans werden moderner, experimenteler, en vooral vrijmoediger. In deze bundel bespreekt Tigges romans van bekende Haagse auteurs als Louis Couperus en de beroemde voorzitter van de afdeling Letteren, Toneel en Film van de Haagse Kunstkring, Marcellus Emants. Maar ook van minder bekende, indertijd populaire schrijvers als Jeanne Reyneke van Stuwe, Henri Borel, en Cornélie Noordwal. Alle teksten, waaruit ter illustratie ook ruimhartig wordt geciteerd, spelen zich af in Den Haag. Ze geven een fascinerend inkijkje in met name het vaak nogal onstuimige liefdesleven van de hoofdpersonen, een ‘hartstocht’ die zich in het gezapige Haagse rond 1900 vaak in het geniep, als het ware ‘achter de horren’, moest afspelen. En passant komen ook aanverwante thema’s aan de orde, zoals Haagse straatbeelden, de ‘hartstochtelijke’ liefde voor of juist afkeer van de stad, en het leven van Haagse mensen uit de ‘hogere’ kringen, uit de Haagse politiek, maar ook uit de wereld van winkelpersoneel en dienstbodes. Hartstocht achter de horren nodigt de lezer uit om zich te verplaatsen in de ‘couleur locale’ van het Haagse realisme van zo’n dikke eeuw geleden. Het beoogt evenzeer een mogelijk ‘feest der herkenning’ te zijn als een verlokking om nader met deze auteurs en hun werk kennis te maken — voor Hagenaars en Hagenezen, maar natuurlijk ook voor leesgrage belangstellenden van elders.

Wim Tigges (1947) is oud-universitair docent en thans gastonderzoeker Engelstalige cultuur- en letterkunde aan de Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden, met als specialisatie de Britse roman, in het bijzonder die van de negentiende en twintigste eeuw.