27 november t/m 22 december 2019

Schilderijen, objecten en digitale technieken van 3 leden van de Haagse Kunstkring: Glenn Priester, Martin Wink en Maarten van Noort, en drie leden van AaquaArt in Zeeland: Franka Op de Beke, Hans Oosterom en Frans Kegels (Lange zaal)

a Maarten van Noort El Tésol de Son Pyreneeën Spanje 2019

Maarten van Noort, El Tésol de Son, Pyreneeën, Spanje, acryl op papier, 44,5 x 58 cm. 2019

Opening: zaterdag 30 november 16.00 uur
'De kunstenaar vertelt': zondag 8 december 16.00 uur


Oorspronkelijk zeven, maar nu nog zes kunstenaars vormen samen VII-sual. Een aantal is lid van AaquaArt; anderen zijn dat van de Haagse Kunstkring. Sommigen kennen elkaar al geruime tijd persoonlijk, anderen hebben elkaar meer recent ontmoet. In het verleden hebben zij in wisselende samenstellingen geëxposeerd. Vaak in groepstentoonstellingen, maar er zijn ook duo-presentaties geweest. Sommigen deden gezamenlijk mee aan projecten of waren betrokken bij manifestaties.

In september 2017 nam iedereen deel aan de expositie Wahrheit/Truth in het Industrie-Museum van Ennepetal in Duitsland. Bij de gezamenlijke voorbereiding van  deze tentoonstelling werd al snel duidelijk dat verdere samenwerking nuttig en inspirerend zou kunnen zijn. Met de oprichting van het collectief VII-sual is aan die samenwerking concreet vorm gegeven. 

Dat er in VII-sual wordt samengewerkt betekent niet dat de deelnemers een gezamenlijk uitgangspunt voorstaan. VII-sual ziet het geloof in stromingen of stijlen vooral als een twintigste-eeuws fenomeen dat vele artistieke mogelijkheden heeft opgeleverd. De diversiteit die kenmerkend is voor het werk van de leden van VII-sual sluit daarbij aan. 

Zo vertegenwoordigen zij zowel wat betreft materiaalkeuze en uitwerking een aantal verschillende invalshoeken. Er is ruimtelijk werk van Frans Kegels, er zijn de Lucht-Zeelandschappen van Glenn Priester die ogen als objecten maar qua voorstelling refereren aan de traditie van de landschapsschilderkunst. Diezelfde traditie speelt een rol in het werk van Maarten van Noort en Martin Wink, zij het dat ook hun uitwerking zeer verschilt. Wink werkt op papier, paneel of doek en gebruikt een veelheid aan materialen als ei-tempera, drukinkt, grafiet, olieverf of lak. Van Noort maakt collages en beperkt zich met zijn schilderwerk tot acryl op papier of doek. Ook heeft hij een voorkeur voor kleine formaten, waarmee hij zich weer onderscheidt van Franka op de Beke die juist op grote formaten werkt in olieverf. Hans Oosterom’s beelden zijn soms gebaseerd op fotografisch materiaal, maar vaker geheel met de computer gecreëerd. Vaak speelt taal een rol in zijn altijd kleurrijke beelden.