Zaterdag 16 februari 2019  17.00 uur

Jan Bervoets presenteert zijn nieuwe dichtbundel 'Tastbare abstracties', met illustraties van de surrealistische tekenaar Rik Lina. De dichter draagt voor en geeft toelichting.

a Jan Bervoets presentatie 2019

Toegang vrij

Surrealistische poëzie doet vooral een beroep op de verbeelding. De dichter laat zijn woordenschat aan het werk zonder ze te verbinden aan het keurslijf van de gebruikelijke logica. Daardoor ontstaat er een nieuwe, deels subversieve wereld. De vraag naar een conventionele betekenis doet in dit verband niet ter zake. Wat dit inhoudt zal blijken uit voordracht uit het werk, de uitleg en mogelijk uit de discussie waarvoor tijdens deze bijeenkomst gelegenheid wordt gegeven.

De bundels zijn voor € 8,- euro te koop. Heb je belangstelling, neem dan contant geld mee. Deze bundel is als derde uitgegeven door Kelderuitgeverij in Utrecht.

Jan Bervoets (1942) studeerde van 1961 tot 1970 Nederlandse letterkunde in Nijmegen. In 1992 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op Alexander Ver Huell, van wie hij diverse teksten heeft bezorgd. Daarnaast schreef hij diverse artikelen en essays over de negentiende eeuw en andere onderwerpen die met de romantiek te maken hebben. Hij is als titulair archivaris nog enkele uren werkzaam bij het Nationaal Archief als vrijwilliger, met tal van publicaties uit zijn vakgebied op zijn naam. Mede op grond van o.a. deze werkzaamheden is bij aangenomen als lid van de Maatschappij van Nederlandse letterkunde.

In zijn studententijd sloot hij zich aan bij het studentensyndicalisme en de Kritiese Universiteit en bij de anarchistische beweging. Hij is redacteur van een tweetal tijdschriften. Zijn laatste essay is een vergelijking van Henriëtte Rolanbd Holsts vertaling van De internationale met het Franse origineel in Buiten de Orde 2013-2.

Tijdens zijn studie in Nijmegen werd hij geconfronteerd met de surrealistische beweging, die in 1985 de inspiratiebron werd voor zijn poëtica. Eigen verzen in klassieke stijl als het sonnet en het rondeel, gepubliceerd in ambtelijke personeelsbladen en eenmaal voorgedragen bij een protestinterventie in de gemeenteraad, beschouwt hij als een vorm van proza, goed voor agitatie. “Ware poëzie verstoort de orde” is de leus waarmee hij diverse manifesten onderschrijft.

Hij was mederedacteur van het internationale ‘potlatch-tijdschrift’ Droomschaar, en correspondeert met internationale surrealistische media als Brumes blondes en Ce qui sera, de onlangs verschenen internationale surrealistische almanak. Hij werkte mee aan het eenmalige tijdschrift Tzara, uitgegeven door de Nijmeegse Universele in 1989. Diverse gedichten van zijn hand zijn verspreid verschenen in De As, anarchistisch tijdschrift. Van zijn hand zijn de bundels Onder andere associatie (e.b. 1989), Het klaarlichte molest (IJzer, Utrecht 1995), Loflied op de beschaving (IJzer, Utrecht 1999), Krankzinnige kolportage. (e.b. 2002), Een transparante hoofddoek (Brumes Blondes, 2012) Richtlijnen voor de consument (Kelderuitgeverij, Utrecht 2013). In voorbereiding is Samenzwering van het regenwoud (Kelderuitgeverij, Utrecht 2014).