Vrijdag 14 juni 2019

Dagexcursie (per trein) naar Amsterdam, bezoek aan het Amsterdamse School Museum Het Schip en per boot naar het Outsiders Art Museum (adres Hermitage). Uitsluitend voor leden en hun introducés.

Museum het Schip

De inmiddels traditionele voorjaarsexcursie voert dit jaar naar Amsterdam. We brengen een bezoek aan Museum Het Schip en aan het Outsider Art Museum.

Museum Het Schip bevindt zich in het prachtige woningbouwcomplex ontworpen door architect Michel de Klerk. Het expressionistische woningblok is wereldberoemd. Het wordt in de volksmond Het Schip genoemd, door de vorm waarin het woningbouwcomplex gebouwd is. Het behoort tot de top van de architectuurstroming de Amsterdamse School.

We arriveren hier om ongeveer 11.00 uur. Uiteraard beginnen we met koffie met iets lekkers. Aansluitend kunnen we het museum in, maar vooral aan te raden is om rond het gehele complex te lopen en de prachtige bouw te bewonderen. Eventueel zou je je kunnen aansluiten bij een reguliere rondleiding, die ieder heel uur start. De tentoonstelling in het museum is op 14 juni Zonnestraal, Schip op de heide. Deze tentoonstelling toont de geschiedenis van dit wereldberoemde Hilversumse sanatorium van de architecten Jan Duiker en Bernard Bijvoet, een prachtig voorbeeld van het Nieuwe Bouwen.

Outsider Art Museum: hier bezoeken we de tentoonstelling Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst'. Deze expositie omvat ruim 150 werken waarmee kunstenaar en verzamelaar Jean Dubuffet in 1949 de bestaande culturele elite in Parijs choqueerde. Het idee dat 'art brut viel te prefereren boven de culturele kunsten', zoals Dubuffet het stelde, impliceerde in de ogen van het culturele veld een ondenkbare, totale vernietiging van de kunstgeschiedenis. De werken zijn zeventig jaar na dato voor het eerst te zien in Nederland.

Deze excursie is inclusief koffie met lekkers en boottocht mét lunch. Exclusief reiskosten per trein en OV. Het vervoer tussen de twee musea gaat per boot. Op deze boot, die we 1,5 uur ter beschikking hebben, zullen we de lunch (inclusief) gebruiken. Van het Schip naar de boot is ruim een kwartier lopen. Naar Amsterdam en terug reizen we per trein. In Amsterdam reizen we náár Museum Het Schip per OV. Ook na afloop van ons 2e museumbezoek reizen we per OV naar het station. De excursie neemt een hele dag in beslag. Vertrek uit Den Haag ná 09.00 uur en vertrek uit Amsterdam ná 17.00 uur.

Mét de Museumjaarkaart zijn beide musea gratis toegankelijk. Zónder museumkaart: entree Het Schip: € 15,-. Entree Outsider Art Museum: groepstarief: € 12,50.

Bij de voorintekening waren er genoeg deelnemers om de excursie door te laten gaan. Wil je alsnog mee, dat kan. Je kunt je opgeven voor deze excursie door het overmaken van € 41,50 voor leden en € 46,50 voor introducés op rekeningnummer NL89 RABO 0179 9015 40 van de Haagse Kunstkring te Den Haag. Vermeld excursie 14 juni en of je al dan niet een museumjaarkaart of anders hebt.