Anita Poolman
Anita Poolman
LETTEREN THEATER FILM
Leidraad in het werk van Anita Poolman is dit citaat van Louis Couperus:
“In het leven … en ook in de taal zijn nuances alles”.
Taal is de basis. Taal overschrijdt barrières, grenzen. Taal bindt. Het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord - in welke vorm en waar dan ook - is het uitgangspunt van haar activiteiten. Vanaf begin jaen tachtig is ze actief in kleine theaters, scholen/universiteiten, bedrijven, huiskamers, etc. met solotoneelvoorstellingen, voordrachten en poëzieprojecten. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt ze educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten voor kinderen en volwassenen.
Kernwoorden bij dit alles zijn taalbeleving en verbeelding. Eind 2007 heeft ze het initiatief genomen tot de oprichting van Stichting Beleef Taal.
Sinds 1 juni 2020 is ze secretaris van de afdeling Letteren, Film, Theater.
(foto: Cees Drenth, 2018)
Anita Poolman
0