Anita Poolman
Anita Poolman
LETTEREN THEATER FILM
Leidraad in het werk van Anita Poolman is dit citaat van Louis Couperus:
“In het leven … en ook in de taal zijn nuances alles”.
Taal is de basis. Taal overschrijdt barrières, grenzen. Taal bindt. Het leven verbeelden, beleven en herleven via het woord - in welke vorm en waar dan ook - is het uitgangspunt van haar activiteiten. Vanaf begin jaen tachtig is ze actief in kleine theaters, scholen/universiteiten, bedrijven, huiskamers, etc. met solotoneelvoorstellingen, voordrachten en poëzieprojecten. Daarnaast ontwikkelt en verzorgt ze educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten voor kinderen en volwassenen.
Kernwoorden bij dit alles zijn taalbeleving en verbeelding. In 2006 startte ze haar bedrijf Anita Poolman Producties en in 2008 is op haar initiatief Stichting Beleef Taal opgericht.
Sinds 1 juni 2020 is ze secretaris van de afdeling Letteren, Film, Theater en sinds 22 maart 2022 algemeen voorzitter.
Voor meer informatie zie onderstaande links naar websites, facebook en LinkedIn.
Anita Poolman
0