Olga Grig
Olga Grig
BEELDENDE KUNST
Ars longa, vita brevis.( De kunst is lang, het leven kort.) Ik ben op basis van theorie van Tolstoj opgegroeid met gedachte over ‘infecte” van kunst. Volgens Tolstoj, moet de kunst een specifiek emotionele band tussen artiest en publiek zijn die de kijker 'infecteert' . Echte kunst vereist het vermogen om mensen via communicatie te verenigen (helderheid en echtheid zijn daarom cruciale waarden). Deze esthetische opvatting bracht Tolstoj er toe de criteria van wat precies een kunstwerk is uit te breiden. Hij geloofde dat het concept van de kunst een menselijke activiteit waarbij een zender, door middel van uiterlijke tekenen, eerdere ervaren gevoelens omarmd. Mijn interesse ligt ook in utopische deel van het leven :wereld van harmonie, zelfontwikkeling tot perfecte mens, liefde en evenwicht .Momenteel ben ik bezig met mijn idee over mens als een deel van natuur ,mens en politiek , mens en emoties ,mens en confrontaties .
Olga Grig
0681384878
...