Nelleke Scharroo
Nelleke Scharroo
BEELDENDE KUNST
Apelle en Muze
Cloudbusting Kate
Leda en de Zwaan
Pygmaleon
Slaap studio
Verheffen en Verhevigen

Mijn tekeningen, collages, schilderijenen en grafiek vertellen in sperballentaal sterke verhalen met open einden. De personages in mijn werk steken de draak met aller-allerdaagse situaties en gaan als een blind paard door onderwerpen als Angst, Eenzaamheid, Verlangen, Verdriet, Vechten, Overwinnen, Klagen en Dragen. Het zijn satirische schouwspelen waarin mensen en dieren mijn werkelijkheid, vaak middels mythologische en historische verwijzingen, opblazen. De titel draagt bij aan de humor van het geheel. Ik ben niet vies van zelfspot en wil de toeschouwer graag een beetje irriteren. Lichaamstaal en theatrale belichting verduidelijken de heftige emoties van mijn personages en mijn verhalen.
Nelleke Scharroo
6