Sonja van der Burg
Sonja van der Burg
BEELDENDE KUNST
All but one
zelfportret
Na mijn afstuderen aan de KABK was de Vrije Academie een tijdlang een van mijn werkplekken, maar feitelijk is altijd het hele huis waar ik verblijf mijn werkplek. Een aantal zaken speelt een cruciale rol in mijn werk: nieuwsgierigheid, betekenisgeving, samenwerking en presenteren. De vorm waarin dit meestal naar buiten komt is die van de mens in haar omgeving, waarin historische en politieke context mede van belang kan zijn - of dit nu door middel van tekenen, schilderen, installatie, mail-art, performance, film of textiel wordt uitgevoerd.
Dus:
Nieuwsgierigheid – heeft betrekking op nieuwe ontwikkelingen, inzichten, de vrijheid om te onderzoeken hoe dit ons zijn en wereldbeeld veranderd en gepresenteerd kan worden. Dit behelst zowel materiaalkeuze én presentatievorm. Momenteel onderzoek ik het samenbrengen van keramiek en textiel in mijn werk.
Betekenisgeving – een object, gedachte, beeld of zelfs ervaring kan voor een ieder anders zijn, anders ervaren worden. Communiceren is de enige manier om hier achter te komen en kan altijd weer voor verrassingen zorgen. In mijn werk zullen daarom vaak naast beeld ook teksten voorkomen. De mens en haar omringende natuur is een leidend thema in mijn werk. Betekenisgeving is voor mij bezieling.
Samenwerken – in het beeld, de ontwikkeling, de presentatie. Zo leidde dit eerder tot diverse mail-art projecten en het tijdschrift Afzet dat haar lustrum in Amsterdam in de Schottenburgh vierde. Het samenwerkingsverband de Nouveau Nihilisten (met Martin Helm en Let Bijkersma) en etalage galerie So-called. Recentelijk was dit het doel van The Juror Does Not Weed in Arti-Shock. Helaas kon door toedoen van Corona geen sprake zijn van samenwerken en werd de tentoonstelling een samen presenteren.
Sonja van der Burg
...