Rob Chevallier
Rob Chevallier
BEELDENDE KUNST EN DESIGN ARCHITECTUUR
De ene crisis volgt op de andere en de klimaatverandering nadert een onomkeerbare grens. Maar we lijken nog niet te beseffen dat een duurzamer levenspatroon blijvend nodig is. Met mijn foto-objecten en installaties wil ik bijdragen aan dat bewustwordingsproces.
Ik kies herkenbare, soms nostalgische voorwerpen die ik combineer met actuele fotografie. Zo maak ik de veranderende maatschappij zichtbaar met problemen als klimaatverandering, industrialisatie en de noodzaak van natuurbehoud.
Rob Chevallier
...