24 december 2014 t/m 18 januari 2015

Tentoonstelling met werk van Marian Meerbeek, Pien Hazenberg, Thea Schenk, Stéphanie Knage, Thecla Jorna, Paul Combrink, Peter van Loon, Inez Ligtenberg, Suzanne Bo, Ria Diercks Kroon, Miriam Londoño, Lili Berger, Irma den Hertog, Vivienne Lopes de Leão Laguna, Birke Hesse, Lichel van den Ende, Aad Ledeboer, Erik Rumpff en Dick de Rooy (+). Marleen van Staalduinen vertoont een video met opnames van de tentoonstelling én van de opening van de expositie van Mark Rothko in het Haags Gemeentemuseum (met o.a. Christopher Rothko).

Opening: zaterdag 3 januari 17.00 uur
Uitloop: zondag 18 januari 17.00 uur

a Afbeelding Erik Rumpff  a Ria Diercks Kroon  a Pien Hazenberg

Erik Rumpff                          Ria Diercks Kroon                Pien Hazenberg

Het fenomeen 'serendipity', de ongezochte vondst, is een fascinerend iets. Het is de gave om iets bruikbaars, iets nieuws te ontdekken terwijl je naar iets anders op zoek was. Op deze manier zijn er in de natuurwetenschappen veel ontdekkingen gedaan.

Het begrip wordt weinig gebruikt in de kunsten. Toch is het voor Ria Diercks Kroon bij uitstek geschikt om bepaalde 'onvoorziene' processen, vondsten, of stijldoorbraken te benoemen. Elke kunstenaar kent in het ontstaansproces van zijn werk, het geluk dat hem toevalt door een onverwachte vondst waar hij totaal niet naar op zoek was. Soms ontstaat die door 'een fout' die de maker op het andere been zet of ertoe brengt een andere oplossing te zoeken, en vaak een totale andere richting aan het werk geven. Dat kan zowel tot uitdrukking komen in de materie als in de techniek.

Ria Diercks Kroon vroeg een aantal kunstenaars/vrienden van wie zij het werk goed kent, over dit thema na te denken en na te gaan of zij de sensatie van serendipity herkenden. Daarna vroeg zij hen om dit fenomeen te tonen in een of twee werken die voor hen een belangrijke onverwachte vondst inhielden. Het is mogelijk dat ze een oud werk 'ontstoffen', verkocht werk voor de expositie terug willen lenen, of misschien een verjaarde vondst weer nieuw leven in willen blazen. Het leverde voor de kunstenaars een interessante ontdekkingstocht op die zij graag zichtbaar willen maken aan de bezoekers van de tentoonstelling.

a Dick de Rooy  a Suzanne Bo  a Peter van Loon

Dick de Rooy                        Suzanne Bo                         Peter van Loon

a Marian Meerbeek  a Miriam Londono  a Thecla Jorna

Marian Meerbeek                 Miriam Londoño                     Thecla Jorna

a Lily Berger  a Vivienne Laguna  a Paul Combrink

Lili Berger                           Vivienne Laguna                   Paul Combrink 

a Thea Schenk  a Inez Ligtenberg  a Lichel van den Ende

Thea Schenk                        Inez Ligtenberg                    Lichel van den Ende