21 januari t/m 8 februari

Tentoonstelling rond het thema 'kleur'.

Opening: zaterdag 24 januari 17.00 uur
Uitloop, informele afsluiting: zondag 8 februari 16.00 uur

a Diek Boerman  a Jacqueline Louter  a Boudewijn Schrijver

Diek Boerman                      Jacqueline Louter                Boudewijn Schrijver

impressie van de opening (foto's: Jacqueline Louter)

Kleur en beeldende kunst, het lijkt een open deur. Bijna alle schilderijen, foto's, video's tekeningen, beeldhouwwerken etc. hebben een of meerdere kleuren. Dit gegeven leidt daarom niet tot de noodzaak om een tentoonstelling met het thema kleur te houden. Dit wordt natuurlijk anders wanneer het accent in de expositie komt te liggen op kleur als zelfstandig thema van de geëxposeerde werken. Met andere woorden: werk waarbij de kleur de hoofdrol speelt in het beeld. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de werken alleen maar uit kleur(en) bestaan en geen enkele verwijzing naar een herkenbaar onderwerp zouden hebben. integendeel, als dat het geval zou zijn geweest hadden we een tentoonstelling met louter abstracte werken gemaakt. De exposanten zijn vrij gelaten in hun benadering van dit thema. Alle beeldende disciplines die in de Haagse Kunstkring voorkomen doen mee. Daardoor zijn op deze tentoonstelling schilderijen, foto's, collages, sieraden, ruimtelijke objecten en een lichtinstallatie te zien.

De exposanten zijn: Jacqueline Louter, Annemarie Spijkerman, Anne Tjerk Mante, Rob Thuis, Arnold Hoogendorp, Ria Diercks Kroon, Moshé Liba, Geer Huybers, Tamara Traxel, Diek Boerman, Tineke Porck, Albert-Jan Dekking, Cristina Ursu, Matilde zijp, Mies Olthuis, Boudewijn Schrijver, Laura Zeldenrust, Glenn Priester, Marianne Steuer, Ad van Riel, Nies de Vuijst, Margriet Westervaarder, Mar de Hoog, Christa van Santen, Marieke Cordesius, Peter van Sambeek/Gerrit van Es, Joyce van Bruggen-den Boer, René Stikkelorum, Wim Fraeyhoven, Tineke Jacobs, Klaas Sans, Rob van Doeselaar en Julie Hendriks.

a Ad van Riel  a Albert Jan Dekking  a Arnold Hoogendorp

Ad van Riel                           Albert Jan Dekking              Arnold Hoogendorp

a Laura Zeldenrust  a Matilde Zijpa Nies de Vuijst

Laura Zeldenrust                    Matilde Zijp         Nies de Vuijst

a Ria Diercks Kroon  a Rob Thuis  

Ria Diercks Kroon                Rob Thuis                            

a Wim Fraeyhoven  a Peter van Sambeek  a Anne Tjerk Mante

Wim Fraeyhoven                   Peter van Sambeek             Anne Tjerk Mante