Zaterdag 11 april 17.00 uur

Lezing door Kees van ´t Hof, biograaf van Jan Eijkelboom (1926-2008)

Rein Edzard en Gareth Harwood lezen uit het werk van Eijkelboom en uit zijn vertalingen van Engelstalig werk.

Leden Haagse Kunstkring vrij; overigen € 5,-.

Jan Eijkelboom


In de tuin

I

Soms was het goed en zaten wij bijeen

op aangetaste witte stoelen

afkomstig uit een landelijk café –

weet jij nog hoe dat plaatsje heette?

Leven was toch een kwestie van vergeten.

Wij keken in de ochtendzon

En konden door het dansend zwart

Het zondagsblad al niet meer lezen.


Zweet kon zijn gang gaan op het lijf

Dat eerder onder dekens lag te broeien.

Bij de Earl Grey spraken wij over

de sierklimop, die donkere bessen droeg

in ´t voorjaar, naar zijn aard, zoals

hij straks in ´t najaar weer zou bloeien.

II

Tussen versleten en gescheurde

van groen tot blauw verkleurde

planken bevonden wij ons wèl,

keurden wij goed dat de Japanse kers

maar kort zijn zijn kitch ten hemel hief.

Wij hadden meer de esdoorn lief,

pseudo-plataan die langzaam groeit,

geen bloesem geeft maar kwistig zaait

als wie niet weet dat hij bestaat

en toch maar doet zoals het moet.

De kindren speelden in het gras

en wilden dwingend van ons weten

waar ook alweer de Noordpool lag.

Soms was het goed. Het kon althans niet beter.


Jan Eijkelboom
uit: De gouden manKees 'van 't Hof (1935) is de biograaf van Jan Eijkelboom, schrijver, journalist en bekroonde dichter en vertaler. De biografie is nog in de maak en op 11 april krijgen we er een voortgangsverslag van. Rein Edzard en Gareth Harwood gaan gedichten lezen van Eijkelboom, niet alleen die van hemzelf, maar ook die van onder andere Philip Larkin die hij uit het Engels vertaalde.

De Dordtse Eijkelboom debuteerde als dichter in 1979, met de bundel: Wat blijft komt nooit terug. Hij was toen al 53. In het in memoriam in de Volkskrant (28-02-2009) schrijft Kees Fens over dat debuut: "pas jaren na de storm van de Vijftigers kon hij zijn zachte stem laten horen en de waarde van de traditie weer zichtbaar maken". "Poëzie van kijken en reflecteren" noemt Fens het.

Eijkelboom hield van Amerikaanse en Engelse poëzie. Zijn eigen werk toont daar verwantschap mee. Van de dichter Philip Larkin zette hij op de titelpagina van zijn bundel Kippevleugels (1991) de volgende woorden:

Words as plain as hen-bird's wings
Do not lie,
Do not over-broider things -
Are too shy.

Behalve van Philp Larkin vertaalde Eijkelboom werk van John Donne, John Clare, W.B.Yeats, Edward Thomas Robert Lowell, Richard Murphy en Craig Raine.

Kees van 't Hof (1935) leerde de dichter kennen in 1989. In de warme maand juni van dat jaar kwam hij voorlezen op de school waar hij toen les gaf . In 2012 stelde hij de Verzamelde gedichten van Eijkelboom samen. Het jaar daarop schreef hij in de Parelduiker een artikel over diens vriendschap met de dichter en kunsthistoricus Jan Emmens. De biografie gaat verschijnen bij Ad Donker.